De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een verkennend onderzoek naar de schoolcultuur van basisschool De Appelgaard

Open access

Een verkennend onderzoek naar de schoolcultuur van basisschool De Appelgaard

Open access

Samenvatting

Dit verkennend onderzoek onderzoekt welke eigenschappen karakteriserend zijn voor de schoolcultuur van basisschool De Appelgaard. Er is een ‘screenshot’ gemaakt van de dynamische cultuur van de organisatie met als doel de schoolcultuur in beeld te brengen, daarmee het team richting te geven in besluitvorming en verdere profilering. In dit onderzoek zijn kwalitatieve data verzameld en inductief geanalyseerd. Er zijn diepte-interviews afgenomen met alle acht de teamleden over de schoolcultuur om de gemeenschappelijkheid te expliciteren. De resultaten laten zien dat de schoolcultuur gekarakteriseerd wordt door zeven thema’s. De christelijke identiteit is een karakteriserende eigenschap voor de school. De school kenmerkt zich eveneens door het oog voor het kind. Verder wordt gezocht hoe er kan worden aangesloten bij de behoeften en talenten van kinderen. Ieder kind mag zichzelf zijn en er is persoonlijke aandacht voor kinderen. Daarnaast zijn er veel veranderingen geweest in de school en zijn er verschillende veranderingen van bovenaf opgelegd. In vervolgonderzoek kan de schoolcultuur vanuit andere perspectieven worden onderzocht (ouders, kinderen) zodat er een nog breder beeld ontstaat van de cultuur. Er kan daarnaast onderzocht worden hoe deze schoolcultuur vertaald kan worden naar concreet handelen in de school ten aanzien van keuzes van het team en het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Basisschool De Appelgaard
Datum2017-05-31
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk