De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevordering van self-efficacy bij samenwerken van havo-5-leerlingen op Mariëndael door een focus op sterke punten

Open access

Bevordering van self-efficacy bij samenwerken van havo-5-leerlingen op Mariëndael door een focus op sterke punten

Open access

Samenvatting

In dit onderzoek is de invloed van verschillende aspecten van de module Samenwerken op de self-efficacy bij samenwerken onderzocht. Een vso-havo-5-klas volgde gedurende tien weken een module samenwerken aan de hand van het Belbinteamrollenmodel, met als impliciet doel het vergroten van self-efficacy voor samenwerken. Met de inzet van het Belbinteamrollenmodel is er gekozen voor een benadering van samenwerken vanuit talenten; de nadruk ligt niet op alles een beetje kunnen, maar op mogen excelleren op punten waar je goed in bent. De resultaten van een voor-, tussen- en een nameting laten een significante groei zien in de mate van self-efficacy tijdens en direct na de module. De resultaten uit het kwalitatief onderzoek (focusgroep en interviews) onderbouwen dit resultaat; zes van de zeven handreikingen, in literatuur aangemerkt als bevorderend voor de groei van self-efficacy, worden gevonden. Om de ontwikkelkracht van de module te verhogen en de houdbaarheidsdatum van gegroeide self-efficacy te verlengen, verdient het aanbeveling om de module parallel aan een samenwerkingsopdracht binnen het programma van toetsing en afsluiting aan te bieden. Een duidelijke visie op talentontwikkeling en inbedding van talentontwikkeling in het onderwijs is nodig om de ondersteunende omgeving te creëren, die in samenspel met self-efficacy, de uitvoerbaarheidsverwachting voor samenwerken bepaalt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Mariëndael
Datum2017-05-31
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk