De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp voor collectieve, generatieve reflectie

Gereedschap voor het genereren van nieuwe inzichten

Open access

Ontwerp voor collectieve, generatieve reflectie

Gereedschap voor het genereren van nieuwe inzichten

Open access

Samenvatting

Maatschappelijke en technologische veranderingen hebben invloed op het onderwijs in z’n geheel en docenten in het bijzonder. Aanleiding voor dit evaluerend onderzoek is de sterk veranderende docentenrol. Deze vraagt om nieuwe inzichten. Het ontwerp voor collectieve, generatieve reflectie, samengesteld vanuit vijf theoretische concepten, is bedoeld om tot nieuwe inzichten te komen om veranderingen aan te gaan. Dit onderzoek poogt de bruikbaarheid van dit ontwerp aan te tonen. Het ontwerp is gericht op de versteviging van het collectieve proces, waarin docenten vanuit een waarderend perspectief met, van en door elkaar leren. Gedurende drie werkbijeenkomsten hebben zes docenten van de afdeling vmbo van het Assink lyceum het ontwerp doorlopen om nieuwe inzichten te verkrijgen. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop, dat alle bouwstenen in voldoende mate waarneembaar waren en als zinvol ervaren werden door docenten. Docenten waren in redelijke mate tot nieuwe inzichten gekomen. Wel uitten zij de behoefte tot praktiseren van de nieuwe inzichten om de mate van bruikbaarheid te kunnen vaststellen. Het ontwerp lijkt een eerste aanzet tot het verkrijgen van nieuwe inzichten bij docenten, mits de werkzaamheid in de praktijk blijkt. Daarmee lijkt dit ontwerp als generiek te gebruiken instrument bruikbaar in een steeds veranderende werkcontext van docenten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Het Assink Lyceum
Datum2017-05-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk