De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bruikbaarheid van een collectieve professionele identiteitsinterventie voor ontwikkeling naar wederzijdse afhankelijkheid in een multidisciplinair zorgteam

Open access

Bruikbaarheid van een collectieve professionele identiteitsinterventie voor ontwikkeling naar wederzijdse afhankelijkheid in een multidisciplinair zorgteam

Open access

Samenvatting

Om kwalitatieve zorg te kunnen bieden, is het van belang dat zorgprofessionals interdisciplinair gaan samenwerken, waarin besef van wederzijdse afhankelijkheid is; waar kwaliteiten en perspectieven van anderen als aanvullend en waardevol worden gezien. Op basis van gevonden literatuur kan een interventie gericht op gezamenlijk verkennen en expliciteren van onderdelen van professionele identiteit, leiden tot wederzijdse afhankelijkheid. Dit evaluatieonderzoek geeft antwoord op de vraag of deze interventie bruikbaar is voor de ontwikkeling naar wederzijdse afhankelijkheid in een multidisciplinaire ggz-team. Zes professionals hebben deelgenomen aan de interventie. Middels interviews, waarbij een voor- en nameting is gedaan, is achterhaald of deze interventie het gevoel van wederzijdse afhankelijkheid heeft veranderd. De interventie is geëvalueerd met deelnemer, middels vragenlijsten. Uit de resultaten is gebleken dat de interventie het mechanisme van herkenning en waardering van zichzelf en anderen in gang heeft gezet en er een verandering heeft plaatsgevonden op wederzijdse afhankelijkheid of bewustwording hiervan. Opvallend hierin was dat de psychosociale afhankelijkheid toenam naarmate het traject vorderde. De werkvormen waarbij een beeld van elkaar gecreëerd werd, leidde tot bewustwording en inzicht. Deze interventie blijkt bruikbaar te zijn voor het ontwikkelen van wederzijdse afhankelijk. Echter door het beperkt aantal deelnemers en aanwezige disciplines, wordt vervolgonderzoek geadviseerd.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Emergis
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk