De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect groenbemesters op aaltjes populaties in de veenkoloniën

de keuze van een juiste groenbemester in het veenkoloniale akkerbouwgebied

Effect groenbemesters op aaltjes populaties in de veenkoloniën

de keuze van een juiste groenbemester in het veenkoloniale akkerbouwgebied

Samenvatting

Groenbemesters zijn tegenwoordig een vast gegeven in menig veenkoloniaal bouwplan. De Veenkoloniën, een gebied in het noordoosten van Nederland, wordt gekenmerkt door zijn dalgronden met een relatief hoog organische stof percentage. Er worden in dit gebied hoofdzakelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten, zomergerst en wintertarwe verbouwd. Er wordt steeds meer nagedacht over de voor- en nadelen van groenbemesters. Groenbemesters zijn voordelig voor de bodemstructuur, mineralenkringloop, de weerbaarheid van gewassen en het organische stof percentage. Naast deze effecten hebben groenbemesters ook invloed op aaltjespopulaties. Aaltjes kunnen zorgen voor teeltproblemen in de Veenkoloniën waardoor het financiële rendement van de hoofdteelten bedreigd wordt. Een deel van de akkerbouwers is zich hier niet of onvoldoende bewust van. Door middel van literatuuronderzoek is geanalyseerd wat de effecten zijn van Japanse haver, bladrammenas en tagetes op de aaltjessoorten Pratylenchus penetrans, Meloidogyne spp. en Trichodoriden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2019-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk