De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van het aantal branduren van led-licht op de aantrekking van nachtvlinders in het Horsterwold

De invloed van het aantal branduren van led-licht op de aantrekking van nachtvlinders in het Horsterwold

Samenvatting

Wanneer de resultaten naar het voorkomen van vliegende insecten in Duitsland geëxtrapoleerd worden kan gezegd worden dat de populaties vliegende insecten in Nederland achteruit gaan. Dit kan een signaal zijn voor de overheid, de Vlinderstichting en andere ecologische instanties om onderzoek hiernaar te doen of om maatregelen te nemen. Volgens onderzoek naar de achteruitgang van insectenpopulaties zijn de aantallen macronachtvlinders in Nederland in de afgelopen twintig jaar met 24 procent afgenomen. Voor bovengenoemd onderzoek was het, net als in dit onderzoek, noodzakelijk vlinders te vangen met behulp van een vlindervriendelijke manier. Nachtvlinderonderzoek werd vroeger vaak gebruik gemaakt van een wit laken en een lamp. Tegenwoordig, alsook in dit onderzoek, wordt er ook gebruik gemaakt van lichtvallen. Om de effectiviteit van deze methode te testen was de onderzoeksvraag ‘Welk type ultraviolet led licht heeft de hoogste effectiviteit in het aantrekken van nachtvlinders en heeft het aantal verstreken branduren hier invloed op’. Het veldwerk is in april en mei gedaan in het Horsterwold met lichtvallen die werken met ultraviolet led licht. Er zijn hierbij drie verschillende typen lichtvalgroepen gebruikt die aan het eind van het onderzoek met elkaar zijn vergeleken. Uit de resultaten bleek dat er verschillen zaten in de effectiviteit van de drie lichtvalgroepen. Deze verschillen konden verklaard worden door hoge aantallen van bepaalde soorten en door gunstige of ongunstige weersomstandigheden. Ook werd duidelijk dat de bouw van de lichtval zoals deze is gebruikt in dit onderzoek nog niet geoptimaliseerd is. Oude strips met 100 branduren trokken gedurende de laatste tien nachten significant meer individuen en soorten per vangnacht aan dan de andere twee lichtvalgroepen waarmee geconcludeerd kan worden dat deze lichtvalgroep de hoogste effectiviteit had voor het aantal nachtvlinders en het aantal soorten nachtvlinders dat aangetrokken zijn van de drie onderzochte lichtvalgroepen. Over de invloed van het aantal branduren kan echter geen harde uitspraak gedaan worden vanwege onverwachte nietbeïnvloedbare omstandigheden die opgetreden zijn tijdens het veldwerk. Voor vervolgonderzoek is het belangrijk om de lichtval verder te optimaliseren zodat schade aan de lichtvallen en onverwachte oneffenheden voorkomen kan worden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Vlinderstichting
Datum2019-05-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk