De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regenwater en een groenwand

Regenwater en een groenwand

Samenvatting

Wereldwijd wordt er gesproken over klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan. Elk land heeft er op zijn eigen manier mee te maken en zoekt er geschikte oplossingen voor. Droogte, wateroverlast, hittestress zijn een aantal onderdelen waar we mee te maken hebben. Vooral in stedelijk gebied is er vraag naar een oplossing of een bijdrage aan een oplossing. Zo ook in Amsterdam, er zijn verschillende initiatieven zoals Amsterdam Rainproof en de waterparagraaf. Die zijn er om met de stakeholders te werken aan een oplossing voor een toekomstbestendige stad. Er zijn al veel oplossing bekend en in gebruik zoals bijvoorbeeld de Smart Flow Control, om het water op basis van weerdata vast te houden of te lozen. Nu is het de vraag wat/of er ‘nog’ meer met het regenwater gedaan kan worden. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke mogelijkheden zijn er om regenwater beter te gebruiken in de gebouwen met groenwanden? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van de technologie en naar de reden dat het regenwater nog niet optimaal benut wordt. Daarvoor zijn er ook verschillende interviews gehouden. Daaruit blijkt dat er vaak een financiële reden is om te investeren, andere redenen kunnen zijn vanuit duurzaamheidsambitie(intrinsieke motivatie) of door wet- en regelgeving. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het regenwater van zich zelf van goede kwaliteit is. Er is overal wel sprake van atmosferische depositie, en vervuiling door oppervlakte afspoeling. Deze vervuiling moet in kaart gebracht worden en gemonitord doormiddel van bemonstering van het regenwater. Daarnaast moet de groeiplaats/medium bemonsterd worden, vervolgens kan op basis van deze informatie een bemestings- en groeiplan gemaakt worden. De belangrijkste waardes die gemonitord moeten worden zijn de PH en EC waarde. Er is voldoende leiding water beschikbaar van goede kwaliteit. Daarom wordt geadviseerd het regenwater optimaal te benutten voor het groen(evaporeren) en de natuur(infiltratie). Om het regenwater optimaal te kunnen benutten dient er voldoende opslagcapaciteit te zijn, om de piekbuien op te vangen. Dit zou wellicht gerealiseerd kunnen worden door in een gebouw tussen elke verdiepingsvloer een laag water van bijvoorbeeld 10 cm water op te slaan. Deze oplossingen worden al gebruikt in de tuinbouw sector. Hiervoor zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Koninklijke Ginkel Groep
Datum2020-06-05
TypeAssociate degree
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk