De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect van AHV Extra Bolus op de uiergezondheid

Open access

Effect van AHV Extra Bolus op de uiergezondheid

Open access

Samenvatting

In een veranderende Westerse maatschappij waarin dierenwelzijn en antibiotica gebruik in de landbouw een steeds belangrijker item worden, moet de melkveehouderij zich aan deze nieuwe en strengere eisen gaan aanpassen. Hierbij hoort ook ontwikkelen en toepassen van nieuwe ziekte behandelingsstrategieën. Echter is mastitis, subklinisch en klinisch, nog steeds een van de grootste afvoerredenen in de melkveehouderij. Alternatieve bestrijdingsmogelijkheden moeten daarom zorgvuldig worden onderzocht en toegepast. In de laatste jaren is de communicatie tussen bacteriën, Quorum Sensing, en de bestrijding daarvan, Quorum Quenching, een steeds belangrijker onderwerp. In wetenschappelijke literatuur is te lezen dat het onderbreken van Quorum Sensing voor een afbraak van biofilm zorgt. Door deze afbraak kunnen de veroorzakende bacteriën beter bestreden worden. Maar wat kan de melkveehouderij gericht ondernemen met Quorum Quenching? Op basis hiervan is de vraag “Wat is het effect van doorbreken van Quorum Sensing op subklinische mastitis bij Holstein Frisian melkkoeien, veroorzaakt door de AHV Extra Bolus, gedurende een periode van 6 maanden” ontstaan. Hierbij is voornamelijk gekeken naar het effect op de melkproductie, het aantal klinische mastitis gevallen en het effect op het celgetal. Het onderzoek is uitgevoerd op een melkveehouderij in Duitsland gelegen op de grens van de deelstaten Sachsen en Thüringen. Voor de proef waren 175 dieren van belang. Van deze dieren zijn 31 melkkoeien in november 2020 met de AHV Extra Bolus behandeld. Uit de analyse van de melkproductieregistraties is naar voren gekomen, dat in dit onderzoek de AHV Extra Bolus geen significante invloed heeft op de melkproductie. Hier zitten echter een aantal kanttekeningen aan, zoals het berekenen op basis van gemiddeldes. Er is een significant effect op het aantal geregistreerde mastitisgevallen aangetoond. Het merendeel van de geregistreerde mastitisgevallen, 8 van 11, is aangetoond bij dieren die in de proefgroep zitten. Echter is op basis van de literatuur hierbij van een succesvolle behandeling te spreken. Het celgetal is doormiddel van de AHV Extra Bolus significant verlaagd. De proefgroep is met een gemiddeld celgetal van 3.331.000 cellen per milliliter melk in november gestart. Na de behandeling met de bolus is het gemiddelde celgetal naar mei op gemiddeld 345.000 cellen per milliliter melk verlaagd. Dit gemiddelde in mei is echter vertekend door een aantal koeien waarbij geen succesvolle behandeling geattesteerd kon worden. Al met al kan geconcludeerd worden dat de bolus een sterk positief effect heeft op de uiergezondheid. Op basis van dit onderzoek wordt sterk geadviseerd deze bolus bij celgetal verhogingen in te zetten. Hierdoor kan het antibioticagebruik verder verlaagd worden om daarmee het imago van de melkveehouderij in de (West-Europese) maatschappij en de diergezondheid te verhogen. Echter zijn er nog wel onderzoeken noodzakelijk om het effect van Quorum Quenching op de verschillende verwekkers te zoeken.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-07-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk