De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van beworteling op de bodemverdichting

inzet van kruiden en groenbemesters om ondergrondverdichting te voorkomen en/of op te heffen

Invloed van beworteling op de bodemverdichting

inzet van kruiden en groenbemesters om ondergrondverdichting te voorkomen en/of op te heffen

Samenvatting

Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WEnR) blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse landbouwgronden last heeft van verdichting. Dit komt door de schaalvergroting die de landbouw heeft meegemaakt. Hierdoor gaan bedrijven steeds grotere machines gebruiken om rendabel te kunnen blijven telen bij stijgende grond- en arbeidskosten en gelijkblijvende prijzen voor producten. Deze vergroting van capaciteit van landbouwmachines neemt een risico met zich mee. Grotere machines hebben een groter gewicht, waardoor het risico op verdichting in de ondergrond toeneemt. Uit onderzoek van Wageningen UR is gebleken dat verdichting van de bodem kan leiden tot een opbrengstverlies van ongeveer 10 procent. Verdichting is een gevolg van het berijden van de grond, als de draagkracht niet voldoende is. Verder zijn er vormen van natuurlijke verdichting. Gevolgen van bodemverdichting zijn onder andere opbrengstderving. Verder is de grond minder goed in staat om water op te nemen, waardoor er meer afspoeling is van nutriënten. Bodemverdichting kan voorkomen worden door maatregelen te treffen. Denk hierbij aan lage bandenspanning, vaste rijpadensysteem, bemesten met een sleepslangsysteem en het zorgen voor een goede ontwatering. Bodemverdichting kan opgeheven worden door de grond te woelen. Deze maatregel blijkt niet doeltreffend en is vaak duur, waardoor er gekeken is naar een andere oplossing: het tegengaan van verdichting door middel van beworteling van gewassen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
LTO Noord
Datum2021-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk