De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herstel van natuurlijke processen op het agrarisch bedrijf

Open access

Herstel van natuurlijke processen op het agrarisch bedrijf

Open access

Samenvatting

Sinds in 2016 de inrichting van het ANLb subsidie is hernieuwd is het voor agrariërs gemakkelijker om agrarische natuur aan te leggen op landbouwgrond. De subsidie is bedoeld om broed- en leefgebied te creëren voor akker- en weidevogels, om zo de landelijke achteruitgang te stoppen. Gekeken vanuit het bedrijfsniveau is het aanleggen van agrarische natuur ook aantrekkelijk voor agrariërs. Akkerranden zijn een buffer tussen de akker en de sloot waardoor er minder drift terecht komt in het oppervlaktewater. De ingezaaide bloemen trekken veel insecten aan. Enkele hiervan hebben nuttige eigenschappen die bruikbaar kunnen zijn in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij voornamelijk om de regulerende werking op de plaaginsecten die schade veroorzaken in de gewassen. Dat akkerranden natuurlijke vijanden aantrekken, is bekend. Of het aanleggen van akkerranden ervoor zorgt dat er minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt nog niet.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
ANV Hollands Noorden
Datum2022-04-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk