De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruwvoerverliezen beperken door gras in balen te persen

Open access

Ruwvoerverliezen beperken door gras in balen te persen

Open access

Samenvatting

Voerkosten zijn de grootste variabele kosten bij melkveehouders, opfokbedrijven envleesveehouders. De basis van lage voerkosten begint bij goed ruwvoer van eigen land. Goed ruwvoer zorgt namelijk voor besparing van krachtvoer. Bedrijven steken daarom veel energie in graslandmanagement om zoveel mogelijk ruwvoer van hoge kwaliteit te oogsten. Jammer genoeg treden er bij het uitkuilen en voeren van het gras bij veel bedrijven nog grote verliezen op die zorgen voor hogere voerkosten. Door meer aandacht te besteden aan het inkuilen of deels of geheel over te stappen naar een andere inkuilmethode kunnen ruwvoerverliezen tot een minimum beperkt blijven.Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. De bedrijfsgrootte, grondsoort, ligging van de percelen, arbeidsbezetting en het voersysteem zorgen ervoor dat het ene systeem beter bij het ene bedrijf past dan bij het andere. De grootste verschillen tussen de systemen zijn snijlengte, capaciteit en kostprijs. Bij het persen van balen ligt de capaciteit lager dan bij het inkuilen met een opraapwagen of hakselaar. Daarnaast kan in tegenstelling tot de opraapwagen en hakselaar het gras ook minder kort gesneden worden waardoor het product lastiger te mengen is in een voermengwagen en de kans op selectie groter is. Het grootste voordeel van het maken van balen is dat de hoeveelheid gras in balen relatief klein is, waardoor de voersnelheid hoog is en de kans op broei minimaal is. Hierdooris het mogelijk om meerdere partijen tegelijk te voeren waardoor er een beter passend rantsoen samengesteld kan worden.Bij elke inkuilmethode treden er zowel kwantitatieve als kwalitatieve inkuilverliezen op. Het grootste verschil tussen de inkuilmethoden met betrekking tot de ruwvoerverliezen is tijdens de vervoederings /uitkuilfase. Bij veel melkveehouders is broei in graskuilen een bekend probleem (Veldman, 2014). Broei kan leiden tot wel 16,9% VEM verlies en een forse daling van de voeropname. Een kuil met 5% broei zorgt al voor een elkproductiedaling van 1,9 liter per koe per dag. Een bedrijf met 100 melkkoeien kan hierdoor in een periode van 3 maand al €9900 aan melkopbrengsten mislopen. Wanneer er op een bedrijf balen worden gevoerd komt broei niet of nauwelijks meer voor omdat de voersnelheid hoog ligt en er bij elke baal weer fris voer beschikbaar is. Hierdoor kan er efficiënter omgegaan worden met het beschikbare voer op het bedrijf en kan eruiteindelijk een hoger rendement behaald worden.De verschillen in oogstkosten en opslagkosten tussen de inkuilsystemen zijn groot. Het verschil in oogstkosten tussen hakselen en inkuilen met de opraapwagen is het kleinst. Het hakselen is iets duurder maar beide inkuilsystemen kosten ongeveer €10/ton product. Wanneer het gras in balen wordt geperst zijn de oogstkosten fors hoger en komen uit op ongeveer €24/ton product. Het verschil in kosten tussen de verschillende systemen verandert wanneer er wordt gekeken naar de opslagkosten. Wanneer er geen ruwvoeropslag aanwezig is op het bedrijf en er geïnvesteerd moet worden in een nieuwe sleufsilo volgens de meest recente regelgeving, zijn de opslagkosten bij hetinkuilen met een opraapwagen of hakselaar veel hoger dan bij het balen persen. Hierdoor wordt het verschil in totale kosten tussen de systemen veel kleiner. Wanneer de opslag voor ronde balen aanwezig is op het bedrijf en er een nieuwe sleufsilo gebouwd moet worden is het bij een bedrijfsgrootte van 100 en 200 GVE gunstiger om balen te persen dan in te kuilen. In alle andere gevallen is het financieel gunstiger om in te kuilen met een opraapwagen, daarna komt het hakselen en als laatst het persen van balen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-03-31
TypeAssociate degree
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk