De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pre-workout gebruik onder jongeren

Pre-workout gebruik onder jongeren

Samenvatting

Het gebruik van sportsupplementen neemt toe, ook onder jongeren. De supplementen die met betrekking tot sport voornamelijk worden gebruikt zijn pre-workout en post-workout supplementen. Pre-workout supplementen worden gebruikt om prestaties te verbeteren en post-workout supplementen stimuleren het herstel na een training. Pre-workout is de afgelopen tijd steeds vaker negatief in het nieuws. Dit heeft met name te maken met het gebruik van dit supplement onder jongeren. Pre-workout is namelijk een mix van werkzame stoffen, die zorgt voor een energie boost. Echter, naar de effecten van deze stoffen op jongeren <18 jaar, is nog weinig onderzoek gedaan. Daarom is het belangrijk om het gebruik van pre-workout onder jongeren <18 jaar in kaart te brengen om te kijken hoeveel het gebruikt wordt door deze doelgroep in Nederland en of er moet worden ingegrepen. De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord gaat worden is:’ In hoeverre gebruiken sporters van 14 tot en met 17 jaar (jongeren) in Nederland pre-workout en is deze groep bekend met de effecten hiervan op het lichaam?’. Om antwoord te krijgen op deze hoofdvraag is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête die is uitgezet onder de doelgroep. Deze enquête is online verspreid via verschillende sociale media. Daarnaast zijn er scholen benaderd met de vraag of ze deze enquête onder hun leerlingen wilde verspreiden. Dit heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk 312 respondenten de enquête hebben ingevuld met een gemiddelde leeftijd van 15,5 jaar. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat 1 op de 8 jongeren gebruik maakt van pre-workout. Pre-workout wordt meestal gebruikt om sportprestaties te verbeteren. De meeste gebruikers nemen niet meer dan wordt aanbevolen op de verpakking. Hierbij kan natuurlijk wel de vraag gesteld worden of deze aanbevolen dosis geschikt is voor jongeren. De meeste jongeren komen in contact met pre-workout via vrienden/familie. Ongeveer 1 op de 4 jonge gebruikers is zowel niet bekend met de ingrediënten als met de bijwerkingen hiervan. Daarnaast gaat het gebruik vaak gepaard met bijwerkingen en ervaart 1 op de 3 gebruikers deze bijwerkingen als vervelend. Met de uitkomsten van dit onderzoek is de omvang van het probleem in kaart gebracht en kan er gekeken worden of er maatregelen getroffen moeten worden om de doelgroep beter op de hoogte te brengen van het product. In vervolgonderzoek kan er nog dieper worden ingegaan op de achtergrond van de gebruikers, zoals woonplaats en opleidingsniveau.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk