De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect van beheerintensiteit op regenwormen in laagveenpercelen

Open access

Effect van beheerintensiteit op regenwormen in laagveenpercelen

Open access

Samenvatting

Door de intensivering van landbouw vanaf de tweede wereldoorlog is de biodiversiteit bij landbouwgebieden achteruit gegaan. Zo gaat het niet goed met de weidevogels, onder meer omdat het voedselaanbod verminderd is. Zo neemt het aantal regenwormen af en ze in de grond minder goed bereikbaar voor de weidevogels.In dit onderzoek is gekeken naar het effect van beheerintensiteit op de regenwormen in laagveenpercelen. In het landbouwgebied Spaarnwoude is op twintig percelen onderzoek gedaan naar de regenwormen en de omgevingsfactoren. De natuur inclusieve oever is vergeleken met de reguliere oever en er is bij acht percelen een vergelijking gedaan tussen oevers en percelen. Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat er meer en grotere regenwormen waren bij de reguliere oevers dan bij de natuur inclusieve oevers. Ook is er een hogere soortenrijkdom te vinden bij de reguliere oevers. Het verschil van abundantie, drooggewicht (g) en lengte (cm) was significant. Bij de vergelijking tussen de oevers en de percelen is naar voren gekomen dat de gemiddelde soortenrijkdom hoger is in de oevers. Drooggewicht en lengte hebben hogere gemiddelden in de percelen. Bij de abundantie overlappen de waarden van de samples het meeste. Hier zijn bij alle indicatoren geen significante verschillen waargenomen.De conclusie is dat er positief effect is van de reguliere beheerintensiteit op de regenwormen in laagveenpercelen. Andere onderzoeken tonen echter juist aan dat de reguliere beheerintensiteit niet goed is voor de regenwormen. Het verschil tussen de conclusies kan komen door verschillen in de omgevingsfactoren. De conclusie van dit onderzoek kan veroorzaakt zijn door te hoge watercontent (%) bij natuur inclusieve oevers.Omdat dit onderzoek afwijkende conclusies trekt, wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar het effect van beheerintensiteit op regenwormen. Vooral op laagveenpercelen zou er meer onderzoek hiernaar gedaan moeten worden om uiteindelijk tot een eenduidig antwoord te komen. Totdat er meer onderzoeken zijn uitgevoerd, is de aanbeveling om nog voldoende laagveenpercelen waarop reguliere beheerintensiteit wordt gedaan in stand te houden, om te zorgen dat de regenwormenpopulaties niet onbedoeld achteruitgaan. Ook is het goed om te weten dat de percelen niet te nat moeten worden gemaakt. Tot slot zal het goed zijn om onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van de regenwormen voor de weidevogels en de voedselopname van de weidevogels bij de verschillende beheerintensiteiten op laagveenpercelen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-08-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk