De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Biomimicry

Samenvatting

Biomimicry wordt vooral verbonden aan technologische ontwikkelingen. Er zijn veelvoorbeelden van producten en innovaties op basis van de biologie. Ingenieurs,architecten, ontwerpers maken gebruik van nieuwe kennis die we hebben opgedaanen opdoen door met moderne middelen de natuur te bestuderen. Mauro Gallo geefthiervan voorbeelden en gaat daar verder onderzoek naar doen.Van de natuur in haar geheel is meer te leren. In de praktijk van onderwijs, training,advies, consultancy en organisatieontwikkeling, wordt ‘de natuur’ vaak gebruikt alsmetafoor, als inspiratiebron of als voorbeeld voor allerlei processen zoals leiderschap,samenwerkingen, relaties, en de ontwikkeling van organisaties en de samenleving.Het gaat daarbij veelal over ecologische en veel minder vaak over biologischeprocessen.Langzaam heeft zich de vraag opgedrongen of we in de sociale omgeving meerkunnen leren uit de natuur dan wat we oppervlakkig ‘zien’ en vaak in metaforenvertaald wordt. Meer holistisch bezien gaat het hier over de systemische kant, decomplexiteit, de context en de samenhang. Kunnen we bijvoorbeeld aantonen datfundamentele ecologische principes zoals kringlopen (lerend, zelf organiserend,zelfregulerend en zelfvoorzienend vermogen), successie, diversiteit en veerkracht,sociaal en samenwerkend gedrag, interconnectedness en interdependency toepassenin organisaties leiden tot duurzaam organiseren?In zijn lectoraat doet Mauro Gallo onderzoek naar de betekenis van technischeinnovaties in en voor de agro- en food sector, en naar de vraag of biomimicryonderbouwd kan worden zodat het bij kan dragen aan het sociaal wetenschappelijkdomein. Tegelijkertijd is er een gerichte onderwijsvraag: is het logisch om vanuit onsgroene DNA biomimicry-denken mee te nemen in ons onderwijs? Kun je biomimicryleren toepassen en kun je biomimicry toepassen in leren? (Hoe) kunnen webiomimicry toepassen in vmbo en mbo groen, in de lerarenopleiding meegeven aan toekomstige leraren, en opnemen in de professionalisering voor zittende docenten. Ishet denkbaar dat het integraal onderdeel van de curricula in het (groene) hbo wordtgericht op het zoeken naar duurzame oplossingen voor vraagstukken in deberoepspraktijk?Zoals hierboven geschetst: genoeg praktijkvragen voor een lectoraat. Daarbij richthet zich echter niet alleen op het toepassen, maar nadrukkelijk op het wetenschappelijkonderbouwen van bio-inspired oplossingen en op het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
LectoraatBiomimicry
Gepubliceerd in
Datum2018-07-17
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk