De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mestscheiding, wat kost het?

wat zijn de financiële gevolgen van mestscheiding, voor een veehouderijbedrijf met een mestoverschot, ten opzichte van de situatie dat er geen mest wordt gescheiden?

Mestscheiding, wat kost het?

wat zijn de financiële gevolgen van mestscheiding, voor een veehouderijbedrijf met een mestoverschot, ten opzichte van de situatie dat er geen mest wordt gescheiden?

Samenvatting

Vanaf 1900 heeft de veehouderij in Nederland een grote ontwikkeling meegemaakt, namelijk van het zogeheten backyard farming naar een volwaardige sector. Dit is een ontwikkeling die gekenmerkt wordt in een groei van de veestapel en een intensievere vorm van vee houden. Door deze toename van dieraantallen nam ook de mestproductie toe tot er zelfs mestoverschotten ontstonden. Voor het inperken van deze overschotten is wetgeving opgesteld. Deze wetgeving en hoger wordende afzetkosten bleek een stimulans voor mestbewerking. Onder deze mestbewerking valt ook mestscheiding. Om een overzicht te krijgen naar de financiële gevolgen van mestscheiding zijn deze in kaart gebracht. Er is hiervoor bij 12 bedrijven gekeken naar de situatie met mestscheiding en de situatie zonder mestscheiding.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Agrifirm Exlan
Datum2018-05-23
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk