De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Screening op ondervoeding bij kinderen : de werking van de Strongkids in een academische setting

Rechten:

Screening op ondervoeding bij kinderen : de werking van de Strongkids in een academische setting

Rechten:

Samenvatting

In 2007 is een landelijke driedaagse screening op ondervoeding in 7 academische- en 37 algemene ziekenhuizen uitgevoerd. Hieruit bleek dat 19% van de opgenomen kinderen ondervoed is. De gevolgen voor kinderen van ondervoeding bij ziekte zijn een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, een verminderde hart- en longcapaciteit, een hoger risico op infecties en decubitus, een langere ligduur, vermindering van het IQ en een kleinere ‘target height’. Momenteel wordt er door gebrek aan een passend screeningsinstrument niet op ondervoeding gescreend in het Emma Kinderziekenhuis AMC. In 2010 is door Dijsselhof et al. onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een bruikbaar screeningsinstrument. Dit heeft geen significante resultaten opgeleverd. Daarom is implementatie van bestaande screeningsinstrumenten heroverwogen. Omdat de werking van het in 2007 ontwikkelde screeningsinstrument voor ondervoeding bij kinderen STRONGkids niet eerder onderzocht is in het Emma Kinderziekenhuis AMC, heeft dit onderzoek zich gericht op het toetsen van de validiteit van dit instrument. Het onderzoek is uitgevoerd op de drie algemene afdelingen van het Emma Kinderziekehuis AMC en de onderzoeksgroep bestond uit 92 kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar. Bij elke opname in de periode van 4 april tot en met 13 mei 2011 is binnen 24 uur na opname de STRONGkids afgenomen en zijn SD scores van gewicht naar leeftijd (kinderen > 28 dagen– 1 jaar), lengte naar gewicht (kinderen > 1 jaar) en lengte naar leeftijd bepaald om ondervoeding vast te stellen. Vervolgens is gekeken naar samenhang tussen de prevalentie van (het risico op) ondervoeding volgens de STRONGkids en de prevalentie van ondervoeding volgens de definitie van ondervoeding van de ‘World Health Organization’. Er werd een significante samenhang gevonden. De STRONGkids herkende 75% van de ondervoede kinderen. Echter werd bij 51% van de niet ondervoede kinderen toch een matig of hoog risico op ondervoeding toegekend door de STRONGkids en werd aan 25% van de ondervoede kinderen een laag risico op ondervoeding toegekend. Een mogelijke verklaring voor deze misclassificatie is dat in dit onderzoek de vraagstelling van het screeningsinstrument onduidelijk en incompleet is bevonden. Verder onderzoek is daarom nodig om de STRONGkids te perfectioneren en valideren. Desondanks is de aanbeveling om in het Emma Kinderziekenhuis AMC te starten met screenen op ondervoeding met de STRONGkids, omdat herkenning van ondervoeding in elk geval verhoogd wordt en behandeling zo eerder gestart kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk