De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken met krachten is de methode: ‘Hoe kan het krachtgericht werken gebruikt worden door de begeleiding van HVO- Querido en kan deze een bijdrage leveren aan de begeleidingsdoelen van begeleiders en cliënten’?

Rechten:

Werken met krachten is de methode: ‘Hoe kan het krachtgericht werken gebruikt worden door de begeleiding van HVO- Querido en kan deze een bijdrage leveren aan de begeleidingsdoelen van begeleiders en cliënten’?

Rechten:

Samenvatting

HVO-Querido is een instelling die ondersteuning biedt aan mensen met een psychiatrische beperking. Dit kan eventueel in combinatie zijn met sociaaleconomische problemen of comorbiditeit, zoals naast de psychiatrische beperking een verslaving aan alcohol en/of drugs. De instelling biedt de mogelijkheid voor de cliënten om zich te kunnen ontwikkelen in zijn of haar autonomie. Binnen de begeleiding van de cliënten gaat de instelling uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt in het streven naar rehabilitatie. (HVO-Querido, HVO-Querido, 2010-2012) Het beroepsvraagstuk is gebaseerd op de locatie BW Diemen wat staat voor begeleid en beschermd wonen in Diemen. Binnen de instelling BW Diemen zijn er verschillende functies werkzaam. De drie belangrijkste functies binnen dit beroepsvraagstuk zijn de ondersteunend begeleider, de persoonlijk begeleider en de zorgcoördinator. De cliënten die worden begeleid bij BW Diemen hebben allen een psychiatrische stoornis. In dit beroepsvraagstuk is er gekozen voor de stoornis schizofrenie. De methodiek waar de begeleiding mee te werk gaat is het krachtgericht werken, afkomstig uit Amerika, gebaseerd op het "Strengths model" wat ontwikkeld is door Charles Rapp & Rick Goscha (Rapp & Goscha, 2006). Het krachtgericht werken is opgebouwd uit verschillende fasen. In deze fasen van het krachtgericht werken, wordt duidelijk hoe belangrijk de overdracht van de methodiek naar de cliënt toe is. Binnen het krachtgericht werken wordt er gewerkt met het actieplan en de krachteninventarisatie. Deze worden beide gezamenlijk opgesteld door cliënt en begeleider. De data- verzamelmethode voor dit beroepsvraagstuk is de interview methode. Het doel is om informatie te verzamelen uit mededelingen van de geïnterviewde personen. Vanuit het interview en het literatuuronderzoek is geconstateerd dat niet alle begeleiders de methodiek uitvoeren zoals Wolf en HVO Querido het hebben beschreven in de afspraken voor de uitvoering van het krachtgericht werken. Vanuit deze conclusie zijn er aanbevelingen geformuleerd die vorm geven aan het implementatieplan voor BW Diemen. In de eindconclusie staat de auteur stil bij zijn persoonlijke visie op de conclusie en de rol die de SPH’er in kan nemen binnen het implementatieplan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk