De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zorgconsulente : behoeften aan en mogelijkheden voor inzet van de zorgconsulente

Rechten:

De zorgconsulente : behoeften aan en mogelijkheden voor inzet van de zorgconsulente

Rechten:

Samenvatting

Bij de Utrechtse Welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening zijn er twee zorgconsulentes in dienst die als taak hebben te zorgen voor een goed verloop van het functioneren van die kinderen waar de leidsters van de peuterspeelzaal of voorschool zorg om hebben ten aanzien van de ontwikkeling. Als dat niet mogelijk is binnen de mogelijkheden van de groep, dan is het de taak van de zorgconsulente om acties te ontplooien om een kind op de juiste plek te krijgen. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op de voorscholen. Een voorschool is het traject voorafgaand aan de basisschool, voor tweeëneenhalf- tot vierjarigen die opgroeien in een sociaal-economische en/ of etnisch-culturele achterstandsituatie. Doenja Dienstverlening heeft nog geen concrete keuzes gemaakt over de precieze invulling van de uren van de zorgconsulentes. Hierbij willen zij onder andere uitgaan van de behoeften van de leidsters van de voorscholen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook: ‘Welke behoeften en mogelijkheden aan zorg op de voorscholen in Utrecht Zuidwest bepalen de inhoud van de functie van zorgconsulente binnen de welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening?’ Om antwoord te krijgen op deze vraag is een literatuurstudie gedaan en een veldonderzoek onder de leidsters van de voorscholen van Doenja Diensverlening verricht. Dit is gedaan door middel van een enquête. Uit het onderzoek is gebleken dat de leidsters vooral behoefte hebben aan ondersteuning door de zorgconsulente bij het oplossen van en omgaan met problemen. Voor het signaleren van problemen voelen leidsters zich vaak al kundig genoeg. Ze willen echter wel dat de zorgconsulente een soort ‘vangnet’ is, om de leidsters scherp te houden en te zorgen dat ze geen zorgleerlingen over het hoofd zien. Bovendien willen ze hulp en bevestiging bij het signaleren van problemen rondom het gedragsmatig functioneren en ondersteuning bij het signaleren van problemen rondom de thuissituatie/ gezinssituatie en (vermoedens) van huiselijk geweld. Bij het oplossen/ omgaan met problemen willen ze vooral praktische adviezen over hoe ze om kunnen gaan met problemen die een zorgkind met zich meebrengt. Bij de kindgerelateerde signalen moet dit vooral plaats vinden in de vorm van advies, bij de oudergerelateerde signalen moet dit vooral plaats vinden in de vorm van ondersteuning bij de gespreksvoering met ouders. Er zijn echter nog diverse andere manieren van ondersteuning gewenst en nodig. Rondom sociaal/ emotioneel functioneren en de opvoedsituatie is opvoedingsondersteuning voor de ouders belangrijk. De vraag is echter of dit georganiseerd moet worden door de zorgconsulente. Er is ook behoefte aan bijscholing/ deskundigheidsbevordering, maar niet op alle gebieden. De zorgactiviteiten kunnen planmatig verlopen door een goede taakafbakening en een duidelijk schema. De leidsters willen vooral ondersteuning naar behoefte, maar ook op structurele basis vanwege het hierboven genoemde ‘vangnet’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk