De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is de BMI van ex-prematuur geborenen in de leeftijd van 8-11 jaar gerelateerd aan de voedingsinname, geboortegewicht en catch-up groei

Rechten:

Is de BMI van ex-prematuur geborenen in de leeftijd van 8-11 jaar gerelateerd aan de voedingsinname, geboortegewicht en catch-up groei

Rechten:

Samenvatting

Het doel van deze studie was om te analyseren of er daadwerkelijk vaker sprake is van overgewicht bij ex-prematuren dan bij à terme geboren kinderen. Aan een groep van ca. 100 ex-prematuren op de leeftijd van 8–11 jaar en een controle groep van 30 à terme geboren kinderen van dezelfde leeftijd, is aan de kinderen met hun ouders gevraagd om de gehele inname aan voeding en drank in een eetdagboek bij te houden gedurende drie dagen. Het eetdagboek omvatte twee weekdagen en één weekenddag. Tevens werd er door de ouders een vragenlijst ingevuld over de gezondheid en de groei van hun kind, vanaf de geboorte tot het moment van onderzoek. Met dit onderzoek wordt gekeken: * Of de voedingsinname van ex-prematuren in de leeftijd van 8-11 jaar gerelateerd is aan hun BMI. * Of zij hun groeiachterstand hebben ingehaald en op welke leeftijd deze catch-up groei is opgetreden. * Of dit van invloed is op het huidige gewicht. * Of er op deze leeftijd al aanwijzingen zijn tot verhoogde kans op overgewicht/obesitas? Resultaten: Overgewicht kwam in verhouding vaker voor bij de ex-prematuren dan bij de à terme geborenen, maar er is geen significant verschil aantoonbaar. De voedingsinname tussen de twee groepen is vrijwel hetzelfde. Opmerkelijk is dat kinderen met overgewicht allemaal een energie inname hebben onder de ADH. Bij de macronutriënten was geen opmerkelijk verschil aantoonbaar. Beide groepen hebben vaak een te hoge inname aan eiwit, koolhydraat en verzadigd vet. De kinderen die op het laatste meetpunt overgewicht vertoonden hadden bij de geboorte een normaal geboorte gewicht in vergelijking met de zwangerschapsduur. Bij de onderzoeksgroep is bij ongeveer 50 % van de kinderen een catch-up groei in lengte en gewicht geconstateerd en deze trad dan met name op in het eerste levensjaar. Er is tevens bij de SGA geboren kinderen gekeken naar een catch-up groei in lengte op de leeftijd van 2-7 jaar. Hierbij vertoonden negen van de 14 SGA geboren kinderen een catch-up groei. Er werd bij het tijdstip van de opgetreden catch-up groei geen duidelijke relatie gevonden met het voorkomen van overgewicht bij de ex-prematuren. De BMI van de ouders gaf aan dat bij de moeders van de onderzoeksgroep meer overgewicht en obesitas voorkwam. Bij de vaders vonden we juist meer overgewicht in de controlegroep. Er is een significant verschil aantoonbaar (P 0,054) in BMI van de vader tussen de twee groepen. Vrijwel alle kinderen met overgewicht hadden één of beide ouders met overgewicht. Conclusie: Er word een trend gezien naar het vaker voorkomen van overgewicht in de groep van ex-prematuren jongens op de leeftijd van 8-11 jaar. Bij meisjes is deze trend niet zichtbaar. Er is meer onderzoek nodig om dit te bevestigen. Wat betreft de voeding is het opvallend dat bij beide groepen een voeding wordt genuttigd die boven de ADH uitkomt voor koolhydraten, eiwit en verzadigd vet. Daarnaast heeft het merendeel van de jongens met overgewicht een energie-inname dat onder de ADH zit. Als we naar de ouders van de kinderen kijken, dan zien we dat ouders met overgewicht ook vaak een kind met overgewicht hebben. Er is hierbij geen significantie aangetoond. De oorzaak hiervan zou nog verder onderzocht moeten worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2007
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk