De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eetstoornis bij obesitas : een afstudeeropdracht naar de risicofactoren die kunnen duiden op een eetstoornis bij obesitas

Rechten:

Eetstoornis bij obesitas : een afstudeeropdracht naar de risicofactoren die kunnen duiden op een eetstoornis bij obesitas

Rechten:

Samenvatting

Doel onderzoek Een uitgebreide literatuurstudie om te onderzoeken of er in de afgelopen 5 jaar onderzoeksresultaten zijn geleverd die een onderbouwing geven ter ondersteuning van de hypothese dat er mogelijk 8 risicofactoren zijn die kunnen duiden op een eetstoornis bij obesitas. Het uiteindelijke doel is een screeningslijst te ontwikkelen voor diëtisten op basis van de 8 risicofactoren en deze te testen op bruikbaarheid in de praktijk. Methoden Wetenschappelijke literatuur is gevonden via het databasebestand PubMed. In totaal zijn 33 wetenschappelijke artikelen gelezen, waarvan 20 artikelen zijn gebruikt voor de onderbouwing van de hypothese. Door middel van interviews via telefoon en e-mail is bij instellingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van eetstoornispatiënten (met obesitas) nagegaan welke vragenlijsten gebruikt worden ter ondersteuning van de diagnose van een eetstoornis bij obesitas. Daarnaast zijn de bruikbaarheid, en de voor- en nadelen van het gebruik van vragenlijsten nagevraagd. Aan de hand van de theorie van de 8 risicofactoren die een eetstoornis bij obesitas kunnen aanduiden is een screeningslijst ontwikkeld. Er is een pre-test gedaan bij 10 diëtisten met de screeningslijst om de bruikbaarheid van de screeningslijst te onderzoeken tijdens het eerste consult. Resultaten De resultaten van onze literatuurstudie leverden voor bijna alle risicofactoren onderbouwing. Voor de risicofactoren ‘Onrealistische verwachting ten aanzien van het streefgewicht’ en ‘Lijnverleden’, is meer literatuuronderzoek nodig, omdat er niet veel nieuwe onderbouwing gevonden is voor deze risicofactoren. Vragenlijsten worden veel gebruikt in de gespecialiseerde instellingen en worden gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose. De NVE, EDI, BDI en de verschillende vormen van de EDE worden het meest gebruikt. Uit de pre-test van de screeningslijst is gebleken dat 8 van de 10 diëtisten een beter beeld hebben gekregen van het probleem van de patiënt en 9 van de 10 diëtisten zouden de screeningslijst gaan gebruiken wanneer deze geoptimaliseerd is. Conclusie Voor de diëtist kan het nuttig zijn om een screeningslijst te gebruiken waarmee een eventuele eetstoornis bij obesitas kan worden opgespoord, zodat de behandeling van de patiënt eventueel kan worden aangepast. De screeningslijst moet alle mogelijke risicofactoren voor een eetstoornis bij obesitas bevatten. Hier dient meer onderzoek naar gedaan te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2007
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk