De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opvoeden in Osdorp : onderzoek naar de positieve opbrengst van een opvoedcursus in een achterstandswijk in opdracht van de St. Lukasschool in Amsterdam Osdorp

Rechten:

Opvoeden in Osdorp : onderzoek naar de positieve opbrengst van een opvoedcursus in een achterstandswijk in opdracht van de St. Lukasschool in Amsterdam Osdorp

Rechten:

Samenvatting

In de Amsterdamse wijk Osdorp staat de St. Lukasschool. Dit is een school die voornamelijk wordt bevolkt door kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. De wijk waarin de school staat, staat bekend als een achterstandswijk. In het voorjaar van 2007 besloot de directie van de school om de opvoedcursus Opvoeden & zo aan te bieden aan een groep van tien moeders. De reacties hierop waren positief, zowel van de moeders als van de cursusleidster. In het schooljaar 2007-2008 besloot de school ook dat jaar de cursus aan te bieden. Om dit mogelijk te maken stelt de school tijd en geld beschikbaar. De vraag die de school heeft was: heeft deze opvoedcursus een positief effect op de gezinnen in deze wijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik dit onderzoek verricht. Het onderzoek bestond uit een gedeelte veldonderzoek en een gedeelte literatuuronderzoek. Het veldonderzoek bestond uit drie stukken: een gesprek met de directie van de school, een voormeting in de vorm van een interview bij de moeders die de tweede cursus zouden gaan volgen en een nameting in de vorm van een vragenlijst bij dezelfde moeders. Tevens heb ik literatuuronderzoek gedaan. Belangrijke bevindingen uit de literatuurstudie zijn: 1. Het positieve effect van een opvoedcursus wordt bepaald door een aantal werkzame bestanddelen. Het werken met video-instructie in combinatie met huiswerk en het werken in kleine groepen zijn daar een voorbeeld van. Tevens geven moeders aan dat zij meer positieve aandacht geven, meer zelfvertrouwen hebben en hun kinderen minder slaan. 2. In Nederland wonen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij verschillen in opvoedingsstijl vooral op het gebied van culturele bagage, communicatie, de sociaal-economische situatie en de verantwoordelijke rol die kinderen op jonge leeftijd toebedeeld krijgen. Overeenkomsten zijn dat alle ouders met de beste intenties opvoeden en dat problemen met kinderen zich op dezelfde gebieden voordoen. 3. Wanneer gekeken wordt naar hoe in Marokkaanse gezinnen wordt opgevoed, dan kan vooral geconcludeerd worden dat er verschillen zijn tussen de Marokkaanse families onderling en dat de manieren van opvoeden steeds worden aangepast. 4. De opvoedcursus Opvoeden & zo is gebaseerd op de sociale leertheorie van Bandura. Basisidee hierbij is dat mensen leren door naar het gedrag van anderen te kijken, het in zich op te nemen en het gedrag na te doen, mits er sprake is van motivatie bij de persoon. In hoeverre iemand beloond dan wel gestraft wordt, is van invloed op de motivatie. Uit het onderzoek bleek dat de opvoedcursus een positief effect heeft op de gezinnen van de moeders die de cursus volgden. Deze effecten zijn op verschillende terreinen zichtbaar. Voor de school betekent het een vergroting van de ouderbetrokkenheid. Tevens heeft de cursus een positief effect op de kennis en kunde van de moeders. Deze kennis zetten zij in en dat heeft een positief effect op het kind. Voor de cursus zetten de moeders vooral straffen en apart zetten in als opvoedingsvaardigheid, na de cursus gaven de moeders meer aandacht en prezen zij hun kinderen meer. Voor de moeders betekent het vooral dat zij zich zelfverzekerder voelen wanneer het om het opvoeden van hun kinderen gaat. Het volgen van de cursus heeft een positief effect gehad op de thuissituatie: de sfeer in huis wordt door de meeste moeders als prettiger ervaren, bij de meeste ouders is er sprake van meer communicatie over de opvoeding met hun man. Ook is er effect te zien in het gedrag van de moeders: zij praten meer met hun kinderen, luisteren meer naar hun kinderen en schreeuwen minder tegen hun kinderen. Daarnaast is er een positief effect te zien bij de kinderen: de moeders vertelden dat hun kinderen na de cursus beter luisterden, rustiger waren en meer vertelden. Op basis van de conclusies uit het onderzoek, raad ik de St. Lukasschool aan om door te gaan met het geven van de opvoedcursus. Om de opbrengst te vergroten kan gedacht worden aan het uitbreiden van het aantal cursusbijeenkomsten, meer uit te gaan van de wensen van de moeders en het aanbieden van een cursus over pubers. Tevens kan gedacht worden aan een meer gerichte werving van de moeders die deel gaan nemen aan de cursus. Deze werving kan plaatsvinden door signalering van de leerkrachten van de basisschool

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk