De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De associatie tussen visconsumptie en cognitief vermogen bij 65-plussers en de invloed van verschillende rekenmethoden : een observationeel onderzoek

Rechten:

De associatie tussen visconsumptie en cognitief vermogen bij 65-plussers en de invloed van verschillende rekenmethoden : een observationeel onderzoek

Rechten:

Samenvatting

In het hier beschreven onderzoek werd de associatie tussen de consumptie van vis en van EPA en DHA en het cognitief vermogen bij 65-plussers onderzocht met behulp van een relatief nauwkeurige methode voor het inschatten van de visconsumptie. Daarnaast werd nagegaan wat de invloed was van de rekenmethode waarmee uit de geschatte visconsumptie de EPA en DHA inname werd berekend. Methoden Er is gebruik gemaakt van de gegevens van 351 gezonde mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder die interesse hadden voor deelname aan het MEMO onderzoek, een interventieonderzoek naar het effect van visoliecapsules op mentaal welbevinden. De gegevens zijn afkomstig van de screening voor deze studie. Visconsumptie werd nagevraagd met een specifieke voedselfrequentievragenlijst en de EPA en DHA inname werd hieruit berekend. Cognitief vermogen werd gemeten met een korte vragenlijst, de Mini-Mental State Examination (MMSE). Met behulp van het statistische programma SPSS werden Spearman correlaties berekend en werden tertielen van inname van EPA en DHA vergeleken met behulp van de Kruskall-Wallis toets. Tevens werd de cognitieve score van viseters en niet-viseters vergeleken met behulp van de Mann-Whitney toets. Resultaten Er werden geen correlaties aangetoond tussen de consumptie van vis, vette vis of EPA en DHA en cognitief vermogen. Herziening van de berekening van de EPA en DHA inname had geen invloed op de correlaties. Wanneer de tertielen van inname van EPA en DHA werden vergeleken vóór herziening van de berekening van EPA en DHA inname, werden geen verschillen gevonden. Ná herziening was de gemiddelde score voor cognitief vermogen in het tertiel met de laagste inname van EPA en DHA significant lager dan in het middelste, maar niet in het hoogste tertiel. Viseters bleken een hogere score voor cognitief vermogen te hebben dan niet-viseters. Discussie en conclusie Het hier beschreven onderzoek bevestigt de associatie tussen de consumptie van vis en EPA en DHA met cognitief vermogen uit eerder epidemiologisch onderzoek enigszins. In tegenstelling tot de verwachting hebben de relatief goede methode van navragen van de visconsumptie en de verbeterde berekening van EPA en DHA inname niet geleid tot een sterkere associatie. Mogelijke verklaringen zijn de relatief kleine steekproefomvang voor een cross-sectionele studie en de relatief hoge scores (en kleine spreiding) voor cognitief vermogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2007
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk