De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie van de SNAQ in het Gemini Ziekenhuis : worden de SNAQ-screening en de bijbehorende handelingen toegepast op de verpleegafdelingen in het Gemini Ziekenhuis en hoe kan dit proces zo optimaal mogelijk verlopen?

Rechten:

Evaluatie van de SNAQ in het Gemini Ziekenhuis : worden de SNAQ-screening en de bijbehorende handelingen toegepast op de verpleegafdelingen in het Gemini Ziekenhuis en hoe kan dit proces zo optimaal mogelijk verlopen?

Rechten:

Samenvatting

Ondervoeding is een veel voorkomend probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. De prevalentie van ondervoeding bij patiënten in Nederlandse ziekenhuizen ligt tussen de 25-40 %, waarvan slechts de helft herkend wordt. Vanaf 2007 is screenen op ondervoeding één van de prestatie-indicatoren geworden binnen de ´Basisset Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen’. De prestatie-indicator van ondervoeding in ziekenhuizen meet de mate waarin patiënten systematisch bij opname worden gescreend op ondervoeding en vervolgens of ondervoede patiënten tijdig en op adequate wijze worden behandeld. Dit dient gedaan te worden met een gevalideerd screeningsinstrument. De prestatie-indicator ondervoeding 2008 luidt als volgt: Alle patiënten moeten gescreend worden bij opname in het ziekenhuis met uitzondering van de afdeling dagbehandeling. Patiënten die één nacht in het ziekenhuis blijven moeten ook worden gescreend en zijn niet uitgezonderd. Het NVD-projectteam Ondervoeding en de Stuurgroep ‘Wie beter eet wordt sneller beter’ hebben de aanbeveling gedaan om de SNAQ of MUST te gebruiken als screeningsinstrument voor de herkenning van ondervoeding. Het Gemini Ziekenhuis heeft in 2007 ervoor gekozen om de SNAQ als screeningsinstrument te gebruiken. Het aantal patiënten, dat gescreend is op ondervoeding met behulp van de SNAQ, is per verpleegafdeling in kaart gebracht door de afdeling Automatisering. Hieruit bleek dat gemiddeld 14% van de opgenomen patiënten in het Gemini Ziekenhuis gescreend wordt op ondervoeding. Het SNAQ-assortiment van tussendoortjes, dat aangeboden werd aan patiënten die een SNAQ-score van 2 of hoger hadden, voldeed niet aan de eisen. Het SNAQ-assortiment is aangepast tot een assortiment van zestien tussendoortjes en biedt meer variatie in consistentie, volume,smaak en temperatuur. De huidige materialen ten aanzien van de herkenning en behandeling van ondervoeding zijn herzien. De drie protocollen, het stroomschema, het SNAQ-formulier en de folder voor ondervoede patiënten zijn aangepast. Op de zes verpleegafdelingen van het Gemini Ziekenhuis zijn klinische lessen met betrekking tot de SNAQ ontwikkeld en gegeven. Het doel van de klinische lessen was om de verpleegkundigen te informeren over ondervoeding en instructies te geven over de werkwijze van het SNAQ-proces op elke verpleegafdeling. Ook aan de voedingsassistenten van het Gemini Ziekenhuis is een klinische les gegeven, die als doel had om op de vier verpleegafdelingen de ‘SNAQ-schaal’ te introduceren. Daarnaast was het van belang het vernieuwde assortiment van tussendoortjes bekend te maken aan alle voedingsassisten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk