De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Screening en assessment bij dubbele diagnose cliënten

Rechten:

Screening en assessment bij dubbele diagnose cliënten

Rechten:

Samenvatting

Onder langdurig psychiatrische cliënten komt verslavingsproblematiek vaak voor. Deze comorbiditeit, ook wel dubbele diagnose problematiek genoemd, levert ernstige problemen op. Er zijn verschillende methodieken die zich richten op de dubbele diagnose problematiek. Binnen de zorgketen chronische psychiatrie van JellinekMentrum is gekozen voor IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment). IDDT is een geïntegreerd behandelmodel voor gelijktijdige behandeling van psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit eenzelfde lokatie en eenzelfde multidisciplinair samengesteld team. JellinekMentrum heeft in 2007 besloten om IDDT in te voeren in de zorgketen Chronische Psychiatrie en er zijn al een aantal stappen gezet. Voor de meeste hulpverleners is het werken met IDDT echter nog niet volledig geïntegreerd en staat IDDT naast het huidige (psychiatrische) behandelplan. Het doel van deze zorginnovatie-opdracht was een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de integratie van IDDT in de huidige behandelstructuur. De projectopdracht luidde: “Aanbevelingen doen aan multi-disciplinaire behandelteams bij de JellinekMentrum LTP teams Centrum en West van Polikliniek Tesselschadestraat over de wijze waarop zij de toepassing van de screening en assesment fase van de IDDT methodiek kunnen integreren in het tot dusver gebruikelijke behandelplan en het daaruit voortvloeiende primaire zorgproces.” Op basis van interviews met cliënten, hulpverleners en deskundigen is de huidige situatie geanalyseerd. Om inzicht te verkrijgen in de methodiek IDDT en de implementatie ervan is een literatuurstudie doorgevoerd en zijn interviews met deskundigen gehouden. Het verbeterplan bevat een probleemanalyse vanuit het cliënt- en hulpverlenersperspectief en geeft zowel organisatorische (logistiek, facilitair) en inhoudelijke – aanbevelingen. In het implementatieplan worden de aanbevelingen uit het verbeterplan geconcretiseerd en in een drietal scenario’s uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingGezondheid
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk