De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitbesteding van opleidingsprocessen, de praktijk bespiegeld. Een kwalitatief onderzoek naar de resultaten van het uitbesteden van de opleidingsprocessen in Nederland.

Rechten:

Uitbesteding van opleidingsprocessen, de praktijk bespiegeld. Een kwalitatief onderzoek naar de resultaten van het uitbesteden van de opleidingsprocessen in Nederland.

Rechten:

Samenvatting

Ondanks het belang van opleiding en ontwikkeling in de huidige economische fase, staan de budgetten bij veel bedrijven momenteel onder druk of worden zelfs bevroren. De toenemende vraag naar een efficiënte inrichting van de opleidingsfunctie en een manier om de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun ‘duurzame’ inzetbaarheid te stimuleren, leidt bij veel organisaties tot een evaluatie van de huidige inrichting van de opleidingsafdeling. Momenteel heeft een select aantal organisaties ervoor gekozen (een gedeelte van) hun opleidingsprocessen uit te besteden. In dit onderzoek staan de resultaten van het uitbesteden van deze opleidingsprocessen centraal. Aangezien er geen sprake is van een rijke onderzoekstraditie rondom het uitbesteden van opleidingsprocessen en de resultaten ervan, wordt dit onderzoek gekenmerkt door een beschrijvend karakter waarin de volgende hoofdvraag centraal staat: Levert uitbesteding van (een gedeelte van) de opleidingsprocessen bij in Nederland gevestigde bedrijven de beoogde resultaten op? Door middel van een literatuurstudie zijn de mogelijke motieven van organisaties om hun opleidingsprocessen, al dan niet, uit te besteden in kaart gebracht. De inzichten die aan de hand van deze studie verkregen zijn, zijn vertaald naar zes hypothesen die door middel van interviews met acht beslissers binnen uitbestedende organisaties zijn getoetst. Met betrekking tot het centrale onderzoeksthema laten de uitkomsten van dit onderzoek zien dat de organisaties die de uitbesteding als onderdeel van hun strategische doelstellingen hebben ingezet, de uitbesteding in het algemeen als succesvoller beschouwen dan organisaties die de een aantal opleidingsprocessen hebben uitbesteed om medewerkers ‘iets goeds’ te bieden en om een gemakkelijk opleidingsproces te faciliteren. Verder zijn de resultaten van de uitbesteding op het gebied van kostenbesparing en operationele en financiële flexibiliteit getoetst. Ook is er aandacht besteed aan de resultaten op het gebied van de kwaliteitsverbetering van processen en dienstverlening, de kennis van de ‘opleidingswereld’, het creëren van meer ruimte voor de ontwikkeling van de strategische rol van HRD en de toegang tot geavanceerde software. Over de overall kostenbesparing van de uitbesteding zijn de meningen verdeeld, maar alle deelnemers zijn het er over eens dat het uitbesteden van het inkoopmanagement opleidingseuro’s bespaart. Aegon verwacht zelfs dat dit honderdduizenden euro’s op jaarbasis zal zijn. Uit onder andere de interviews met ING, Eneco en Postkantoren BV blijkt dat de operationele en flexibiliteit toeneemt door de uitbesteding. Ook de kwaliteit van processen en dienstverlening neemt toe, al worden er door de Stater en NYSE Euronext wel verbeterpunten geplaatst bij de inrichting van de digitale opleidingscatalogus. Het opleidingsaanbod zou bij branchespecifieke opleidingsvragen beter aan kunnen sluiten. Dat de uitbesteding gespecialiseerde kennis van de ‘opleidingswereld’ met zich mee zou brengen, wordt vooral bevestigd door Eneco. Zij zijn de enige partij die ook het opleidingsadvies hebben uitbesteed en zijn daar zeer tevreden over. Stater en PCM Uitgevers gebruiken de uitbestedingspartij af en toe als strategisch sparringpartner. Over de tijd en ruimte die de uitbesteding van opleidingsprocessen zou bieden om de strategische rol van HR of HRD meer vorm te geven zijn de meningen verdeeld. Uit de interviews blijkt dat bij organisaties waar de opleidingsfunctie nog niet zover is ontwikkeld, door de uitbesteding niet zozeer de strategische rol van de HR(D)afdeling versterkt wordt, maar wel meer ruimte wordt vrijgemaakt voor andere opleidingstaken. ABN AMRO daarentegen, ziet de uitbesteding wel als een middel om meer tijd en ruimte voor strategische opleidingstaken vrij te maken. Het onderzoek wijst ten slotte uit dat de uitbesteding niet specifiek leidt tot toegang naar geavanceerde software. De software die wordt gebruikt, zoals de opleidingscatalogus, wordt echter wel door alle deelnemers als zeer nuttig ervaren. Onder andere NYSE Euronext, PCM Uitgevers, Aegon, Eneco en Stater hebben in de interviews aangegeven dat er sinds zij (een gedeelte van) hun opleidingsprocessen hebben uitbesteed, er veel meer inzicht is de directe en indirecte opleidingskosten. Ook kan er makkelijker worden gestuurd op de output van de trainingen. De uitkomsten van dit beschrijvende onderzoek bieden een eerste inzicht in de resultaten van de uitbesteding van opleidingsprocessen in Nederland. Marktpartijen die zich bezig houden met het uit handen nemen van opleidingsprocessen kunnen hun voordeel doen met de door het onderzoek gecreëerde inzichten. De verkregen inzichten met betrekking tot dit thema kunnen organisaties die het uitbesteden van opleidingsprocessen in overweging nemen, aanzetten tot het verder uitwerken van gedachten hieromtrent.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingEconomie en Management
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk