De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwikkelen en opstellen van voorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de diëtist, over de voeding van West-Afrikanen in Nederland

Rechten:

Het ontwikkelen en opstellen van voorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de diëtist, over de voeding van West-Afrikanen in Nederland

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek waarvan, hier verslag wordt gedaan, was het inzicht krijgen in de voeding en het eetpatroon onder mensen van West-Afrikaanse afkomst in Nederland. Deze kennis kan dienen als basis voor het ontwikkelen van voedingsadviezen. Het onderzoek bestond uit 4 delen; het literatuuronderzoek, de dietary history voedingsanamnese onder West-Afrikanen, de interviews met West-Afrikanen en zorgverleners, en het opstellen van de voorlichtingsmaterialen. In het eerste deel werd er een literatuuronderzoek verricht. Hiervoor werden diverse catalogi geraadpleegd in binnen- en buitenland. De informatie uit het literatuuronderzoek werd gebruikt om een basis te leggen voor de kennis over West-Afrikanen in Nederland, het voedingspatroon van West-Afrikanen en de communicatie tussen niet-westerse allochtonen en zorgverleners. Deze informatie werd gebruikt om de voorlichtingsmaterialen op te kunnen stellen. In het tweede deel van het onderzoek werd bij een willekeurige groep Ghanezen en Nigerianen informatie over de voeding verzameld met behulp van de dietary history methode. De uitkomsten van de voedselconsumptiepeiling 2003 zijn gebruikt om de vergelijking met de autochtone bevolking te maken. De dietary history voedingsanamnese en gegevens omtrent het eetpatroon zijn verzameld bij een aselecte steekproef van 10 Ghanese en 10 Nigeriaanse mannen en vrouwen. Ghanese en Nigeriaanse Nederlanders gebruikten, evenals autochtonen, te weinig fruit. Groente werd in vergelijking met autochtonen, meer geconsumeerd, en voldeed aan de norm. De inname van calciumrijk en vitamine D rijke producten was onder de Ghanese en Nigeriaanse Nederlanders lager dan onder autochtonen en, bovendien, lager dan de norm. Voor voedingsadviezen gericht op West-Afrikanen gelden grotendeels dezelfde prioriteiten als voor autochtonen: beperking van de verzadigde vetinname en stimuleren van de consumptie van fruit. Daarnaast verdient de inname van vitamine D extra aandacht. Voedingsadviezen moeten rekening houden met de door deze groepen gebruikte voedingsmiddelen. Een groot aantal cultuurspecifieke invloeden op de voedingsgewoonten van West-Afrikanen zijn van invloed. Deze hebben betrekking op de keuze van voedingsmiddelen, gerechten en maaltijdmomenten. Het derde deel van het onderzoek omvatte open vragen voor zowel de West-Afrikanen die mee hadden gedaan aan de voedingsanamnese, als aan zorgverleners, die ruime ervaring met West-Afrikaanse cliënten hebben. Culturele verschillen en de taal werden als grootste obstakel gerapporteerd tijdens het consult. Het vierde deel van het onderzoek bestond uit het opstellen van het voorlichtingsmateriaal voor de diëtisten en de cliënten. Door het gebruik van de voorlichtingsmaterialen, zal de kennis van de diëtist over de voeding en eetcultuur van de West-Afrikaanse cliënt toenemen, waardoor er efficiënter dieetbehandelingen kunnen worden uitgevoerd. Dit zal resulteren in hogere tevredenheid over het consult van zowel de cliënt als de diëtist. De cliënt voelt zich beter begrepen en zal het makkelijker vinden de adviezen op te volgen, nu deze zijn vertaald in zijn eigen specifieke West-Afrikaanse voedingsmiddelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk