De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatieplan preventieprogramma 'Lekker Fit!'

Rechten:

Implementatieplan preventieprogramma 'Lekker Fit!'

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Het percentage kinderen met overgewicht in Nederland blijft toenemen. De GGD Midden-Nederland gaat de strijd tegen overgewicht aan door scholen te stimuleren met de thema’s voeding en bewegen aan de slag te gaan en scholen hierbij te ondersteunen. De GGD Midden-Nederland ziet veel in de lesmethode Lekker fit! en wil hier graag mee gaan werken. Doel: Het doel was om een plan te ontwikkelen voor de GGD Midden-Nederland voor het implementeren van de lesmethode Lekker fit! op basisscholen in de regio Midden- Nederland. Het implementatieplan is een beschrijving van de methodiek om scholen te werven en ondersteunen bij de implementatie van Lekker fit!. Methode: Door middel van interviews met medewerkers van gemeenten en GGD’en en medewerkers van Lekker fit! basisscholen zijn ervaringen met Lekker fit! verkregen. Daarnaast zijn medewerkers van basisscholen in de regio geïnterviewd over hun wensen en behoeften wat betreft het besteden van aandacht aan voeding en bewegen. Tenslotte heeft overleg plaatsgevonden met samenwerkingspartners waarin is gebrainstormd over wat toegevoegd moet worden aan Lekker fit! om te komen tot een effectief totaalpakket. Resultaten: Scholen ervaren Lekker fit! als een methode die makkelijk in gebruik is. Het vergoeden van de methode is geen garantie dat scholen met Lekker fit! blijven werken, maar het werkt wel drempelverlagend. Ook het aanbieden van extra activiteiten maakt Lekker fit! voor scholen aantrekkelijker. Het komt voor dat scholen weerstand hebben om met Lekker fit! aan de slag te gaan. Het beste kan met de enthousiaste scholen gestart worden. Het betrekken van ouders verloopt vaak moeizaam. Ouderavonden worden veelal slecht bezocht. Het aanbieden van activiteiten voor ouders waarbij zij (samen met hun kind) bijvoorbeeld gaan sporten of koken wordt door ouders aantrekkelijk gevonden. Uit overleg met de samenwerkingspartners kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is dat Lekker fit! voor een school behapbaar moet zijn en zo concreet mogelijk. Ook zal er getracht worden Lekker fit! zo laagdrempelig mogelijk te maken door financiële middelen te verkrijgen bij gemeenten. Conclusie en aanbevelingen: Geconcludeerd kan worden dat de GGD Midden- Nederland Lekker fit! het beste op de volgende manier kan implementeren: Bij het werven van scholen is het belangrijk persoonlijk contact op te nemen met de directie. Gebruik tijdens het werven ervaringen van scholen die al met Lekker fit! werken. Heb daarnaast ook aandacht voor de wensen en behoeften van scholen. Wanneer een school met Lekker fit! start is het met name van belang dat de school op weg geholpen wordt. Vervolgens is het zaak Lekker fit! levend te houden door regelmatig te polsen of een school nog met de lesmethode bezig is en bijvoorbeeld steeds nieuwe activiteiten aan te bieden. Om na te gaan of de gestelde doelen behaald zijn is het belangrijk om Lekker fit! te evalueren. Aangeraden wordt om zowel een effect- als een procesmeting op scholen te laten plaatsvinden. Het betrekken van ouders kan het beste door doe-activiteiten aan te bieden. Ouders vinden het aantrekkelijker om iets samen met hun kind(eren) te doen, dan te luisteren naar sprekers tijdens een ouderavond. Voor het bevorderen van een goede samenwerking tussen de samenwerkingspartners en de GGD Midden-Nederland is het van belang het Lekker fit! programma gezamenlijk op te stellen en taken en rollen helder te verdelen. De bovenstaande conclusies vormen eveneens de aanbevelingen voor het implementeren van Lekker fit! in de regio Midden-Nederland.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk