De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Gezonde Schoolkantine

Rechten:

De Gezonde Schoolkantine

Rechten:

Samenvatting

Doel Het hoofddoel van dit onderzoek, in opdracht van Proeftuin Amsterdam, was het formuleren van een adviesrapport met hierin de eisen waaraan een gezonde schoolkantine moet voldoen en de implementatie van de gezonde schoolkantine. Om dit doel te bereiken is een adviesrapport opgesteld voor de scholen. In het adviesrapport zal een uitvoerbaar en toepasbaar advies worden gegeven om de schoolkantine gezonder te maken. Methoden Om de verbetermogelijkheden voor schoolkantines van Amsterdamse middelbare scholen te onderzoeken, is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Dit is uitgevoerd door middel van drie verschillende onderzoeksvormen. Open - interviews: afgenomen bij een aantal betrokkenen van de scholen en leerlingen. Enquêtes: afgenomen onder de 100 van de 600 leerlingen van het Nova-College, om te peilen hoe het koopgedrag van de leerlingen in de kantine is en wat hun houding is ten opzichte van een gezonde kantine. Het Nova-College is een middelbare school met zowel VMBO als Havo leerlingen. Naast het afnemen van open - interviews en enquêtes is er besloten een inventarisatie te maken van het kantine assortiment. De inventarisaties zijn gedaan op zowel het Nova-College als op het IJburg College Het doel van de inventarisaties is het verzamelen van feitelijke gegevens het huidige kantine aanbod. Aan de hand van de inventarisaties kan het huidige assortiment getoetst worden aan de criteria die worden gesteld aan een “gezonde” schoolkantine. Resultaten Uit de inventarisatie van het kantineassortiment op het Nova-College blijkt dat van de basisproducten 35% in de voorkeurscategorie valt, 35% in de categorie middenweg en 30% in de uitzonderingscategorie. Van de extra’s valt 24% in de categorie middenweg en 76% in de categorie uitzondering. Hier is veel winst te behalen. Uit de interviews met personen die een belangrijke schakel vormen in de besluitvorming op het Nova-College blijkt dat de school open staat voor een advies om de kantine gezonder te maken. Uit de enquêtes welke zijn afgenomen onder de leerlingen blijkt dat een groot deel van de leerlingen dagelijks iets koopt in de kantine. Uit de inventarisatie op het IJburg College blijkt dat hier alleen basisproducten in het assortiment zitten en worden verkocht, waarvan 64% voorkeursproducten, 32% uit de categorie middenweg en 4% uitzonderingsproducten. Conclusie Het Nova-College ontvangt een adviesrapport met daarin veel praktijkgerichte tips hoe zij er voor kunnen zorgen dat hun kantine een gezonde kantine wordt. Een kantine waarin zowel basisproducten als extra’s verkrijgbaar zijn. Het adviesrapport bestaat uit een opgesplitst advies per productcategorie. Per categorie is aangegeven wat er veranderd zou moeten worden en hoe de betrokkenen dit het beste kunnen aanpakken. Er zijn voorbeelden gegeven van maatregelen en er is aan de hand van een tijdsplanning aangegeven in welk termijn de verandering zou moeten plaatsvinden. Tevens is er een advies gegeven met betrekking tot lessen over gezonde voeding voor de leerlingen en een manier om de ouders van de leerlingen te betrekken in het geheel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk