De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomst Proeftuin Amsterdam : heeft Proeftuin Amsterdam toekomst na 2010 en waarom? : een inventarisatie van de resultaten en houding van de stakeholders

Rechten:

Toekomst Proeftuin Amsterdam : heeft Proeftuin Amsterdam toekomst na 2010 en waarom? : een inventarisatie van de resultaten en houding van de stakeholders

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Proeftuin Amsterdam is een actieprogramma dat is opgezet door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en het Nationale Landschap Het Groene Hart. Het doel van het actieprogramma is meer kennis over gezondheid en milieu in relatie tot voedsel te genereren in Amsterdam en omgeving. Het actieprogramma is gestart in maart 2008 en loopt tot en met 2010. In deze periode werkt Proeftuin Amsterdam aan diverse doelstellingen. Doel Vanuit het perspectief dat 2010 als einddatum te snel nadert om alle doelstellingen te realiseren en het actieprogramma bovendien in optimale vorm voort te zetten, is deze afstudeeropdracht in het leven geroepen. In februari 2009 is de heer B. Pijnenburg aangesteld als programmamanager om de synergie tussen de partners te verbeteren en een nieuw programmaplan op te stellen. Dit onderzoek vult zijn werkzaamheden aan en moet leiden tot aanbevelingen welke het actieprogramma kunnen optimaliseren en zorg dragen voor een eventuele succesvolle doorstart van Proeftuin Amsterdam na 2010. Methoden De beleidsprogramma’s van de convenantpartners van Proeftuin Amsterdam zijn bestudeerd. Dit om inzicht te krijgen in het beleid op het gebied van voedsel in relatie tot milieu en gezondheid. Proeftuin Amsterdam wil graag haar speerpunten structureel maken in het beleid van de overheden. De literatuurstudie laat zien in hoeverre structureel aan milieu, gezondheid en voedsel gerelateerde onderwerpen wordt gewerkt. Daarop volgend is een inventarisatie van de doestellingen uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een overzicht waaruit is op te maken hoe en aan welke doelstelling wordt gewerkt. De stakeholders zijn benaderd voor een interview en zijn gevraagd naar hun mening over Proeftuin Amsterdam. Voorafgaand is een actorenanalyse uitgevoerd waarbij de stakeholders van Proeftuin Amsterdam in kaart zijn gebracht en vertaald in een krachtenveld. Hieruit zijn organisaties en de desbetreffende contactpersoon geselecteerd en benaderd voor een interview. Resultaten De literatuurstudie laat zien dat er een aantal onderwerpen zijn uit het beleid van de partners die overeenkomen met de programmering van Proeftuin Amsterdam. Het beleid zet vooral in op de bewustwording van jongeren op het gebied van gezonde voeding. Dit is iets waar het actieprogramma goed op inspeelt. Voorbeelden van projecten zijn: Eten op scholen en Boerderijeducatie. De inventarisatie van de doelstellingen toont aan dat er aan de meeste doelstellingen met diverse projecten en acties wordt gewerkt. Wel bleek dat er weinig tot geen resultaten van het actieprogramma schriftelijk worden vastgelegd en dat bovendien de doelstellingen niet SMART zijn geformuleerd. Deze methode heeft aanbevelingen opgeleverd welke de werkzaamheden kunnen optimaliseren. Uit de interviews met de stakeholders blijkt dat het actieprogramma zich absoluut moet voort zetten. Er werden veel suggesties aangedragen die Proeftuin Amsterdam kunnen verbeteren en zorg kunnen dragen voor een effectieve doorstart na 2010. De communicatie - zowel intern als extern -, de samenwerking tussen de partners en de werkstructuur moeten worden verbeterd. Daarnaast zou het actieprogramma zich kunnen verbreden. Niet zo zeer qua gebied, maar door meer gemeenten uit de metropoolregio erbij te betrekken. Zo kan het actieprogramma effectiever werken in de metropool Amsterdam. Conclusie Proeftuin Amsterdam heeft toekomst! In een relatief korte periode heeft het actieprogramma veel in beweging gezet en concrete resultaten geboekt. Het grote netwerk en de gerealiseerde projecten en acties zijn hier getuige van. Dat neemt niet weg dat er een aantal verbeterpunten zijn die het actieprogramma kunnen optimaliseren. De aanbevelingen die dit onderzoek hebben opgeleverd kunnen zorg dragen voor een optimale voortzetting van het actieprogramma Proeftuin Amsterdam na 2010. Een succesvol Proeftuin Amsterdam kan zorgen voor een structurele aanpak van de huidige voedselproblematiek rond milieu en gezondheid, met een gezonde- en bewuste samenleving als gevolg.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk