De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behandeling van obesitas bij ouderen : conceptrichtlijn voor de behandeling van obesitas bij ouderen

Rechten:

Behandeling van obesitas bij ouderen : conceptrichtlijn voor de behandeling van obesitas bij ouderen

Rechten:

Samenvatting

Het doel van deze scriptie was te onderzoeken welke dieet- en bewegingsadviezen diëtisten en fysiotherapeuten kunnen hanteren om obese ouderen te begeleiden bij de vermindering van risicofactoren van welvaartziekten met het behoud van de spierfunctie, lichamelijk functioneren en de daarmee samenhangende kwaliteit van leven. Vanuit de praktijk bleek behoefte te bestaan aan een dergelijke richtlijn. Gezien de stijging van het aantal oudere mensen met obesitas en de bijkomende gezondheidsrisico’s, gezondheidskosten en lichamelijke beperkingen lijkt een goede behandeling voor ouderen met obesitas van belang, met name om de kwaliteit van leven te vergroten. In eerste instantie is literatuuronderzoek gedaan naar de optimale behandeling van obesitas bij ouderen. Op basis hiervan is een conceptrichtlijn geformuleerd. Daarna is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door mensen uit het beroepsveld te interviewen. Hun kennis, praktijkervaring en mening over deze conceptrichtlijn is meegenomen in de uiteindelijke aanbevelingen. Het eindproduct is een gespecificeerde conceptrichtlijn voor de behandeling van obesitas bij ouderen. Vanwege leeftijdgerelateerde veranderingen in de lichaamssamenstelling en een verminderde energiebehoefte- en energieverbruik is het niet ideaal standaard aanbevelingen voor de behandeling van obesitas toe te passen bij ouderen. Een dieet- en beweegadvies voor ouderen moet individueel worden opgesteld door een daartoe opgeleide professional zoals een diëtist of fysiotherapeut. Een gewichtsverlies van 5-15% blijkt een mooi (en haalbaar) streven te zijn. Psychologische interventies ter aanvulling van de dieet- en beweegadviezen lijken daarnaast van groot belang voor succes op de lange termijn. Omdat uit de literatuur blijkt dat ouderen mogelijk een hogere eiwitbehoefte hebben, wordt een eiwitrijke voeding aangeraden. Daarnaast bevordert dit het afvalproces en vermindert of voorkomt het verlies aan vetvrije massa tijdens afvallen. Een eiwitinname van rond de 1,5 gram/kg lichaamsgewicht/dag lijkt op dit moment een goede en haalbare aanbeveling. Dit is (bijna) een verdubbeling van de huidige aanbevolen hoeveelheid eiwit van 0,8 gram/kg lichaamsgewicht/dag al ligt de ideale eiwitinname volgens sommige onderzoekers zelfs nog hoger. Wat betreft lichamelijke activiteit lijkt een combinatie van aërobe- en krachttraining ideaal. Het 2 à 3 keer per week uitvoeren van krachttraining opgebouwd tot 2-3 sessies met 8-12 herhalingen op hoge intensiteit (op 80% van het 1 HerhalingsMaximum) blijkt uit onderzoek een effectieve krachttraining te zijn. Deze oefeningen moeten gericht zijn op de grote spiergroepen en extra aandacht zou moeten worden besteedt aan samengestelde oefeningen (die aansluiten op het dagelijkse beweegpatroon) en aan de spieren van de onderste ledematen. In een ideale situatie zou deze krachttraining worden aangevuld met aërobe training met een maximale hartfrequentie van tussen de 50 en 75%. Voor mensen met obesitas bestaat de norm gezond bewegen uit minimaal één uur per dag matig inspannende activiteit. Aërobe training is voor sommige ouderen echter lastig vanwege beperkingen. Als dit het geval is wordt aanbevolen eerst de spierkracht en het evenwicht te trainen om vervolgens over te gaan op gematigde aërobe training. Aan de hand van deze literatuurstudie en het kwalitatief onderzoek concluderen wij dat een individueel aangepast energiebeperkt en eiwitrijk dieet in combinatie met kracht- en aërobetraining een goede behandeling is voor ouderen met obesitas om de gezondheid, het lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk