De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezond en fit oud zonder beperking van obesitas : Onderbouwing bij Medisch Ethisch Toetsingsprotocol voor onderzoek naar een optimale behandeling van obesitas bij ouderen

Rechten:

Gezond en fit oud zonder beperking van obesitas : Onderbouwing bij Medisch Ethisch Toetsingsprotocol voor onderzoek naar een optimale behandeling van obesitas bij ouderen

Rechten:

Samenvatting

Doel Het doel van de afstudeeropdracht is het verkrijgen van toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) voor de start van het onderzoek naar een optimale behandeling van ouderen (65+) met obesitas. Achtergrond In Nederland is de prevalentie van overgewicht het hoogst bij ouderen (65+). De Nederlandse bevolking vergrijst, de prevalentie van obesitas onder ouderen stijgt en daarmee ook het aantal ouderen met obesitas. De algemene richtlijn, die in Nederland wordt gebruikt, voor de diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek voor ouderen niet optimaal. De Hogeschool van Amsterdam wil in samenwerking met de Vrije Universiteit een onderzoek starten naar een meer gespecificeerde richtlijn in vergelijking tot de reguliere richtlijn. De lichaamssamenstelling, het lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven zullen geëvalueerd worden. Voordat dit onderzoek van start kan gaan dient de opzet goedgekeurd te worden door de METc van het VU medisch centrum (VUmc). Hiertoe dient een METc protocol ingediend te worden. Deze scriptie bevat de onderbouwing voor alle informatie die in het METc protocol opgenomen is. Methode Aan de hand van informatie op de websites van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de METc VUmc omtrent het METc protocol zijn de documenten opgesteld. Middels kwalitatief systematisch literatuuronderzoek is er wetenschappelijke informatie verzameld over de gezondheidsrisico’s die de interventie mogelijk met zich mee kan brengen. Wetenschappelijke onderzoekspublicaties zijn geworven met behulp van de databank PubMed. Kennis en ervaringen van onderzoekers, een diëtist-onderzoeker en een fysiotherapeut hebben tevens een bijdrage geleverd met betrekking tot het opstellen van de documenten in het METc protocol. Resultaten Het METc protocol (ofwel het Medisch Ethisch Toetsingsdossier), dat de in te dienen documenten bevat, vormt het eindresultaat van onze opdracht en is als bijlage opgenomen bij deze scriptie. Dit ontwikkelde METc protocol is ter beoordeling voorgelegd aan de METc van het VUmc met als doel het verkrijgen van toestemming voor de start van het onderzoek naar een optimale behandeling van ouderen met obesitas. Conclusie Het METc protocol voor de behandeling van ouderen met obesitas is ontwikkeld en ter beoordeling voorgelegd aan de METc VUmc. Een aantal onderwerpen, die niet binnen het tijdbestek van deze afstudeeropdracht pasten, zullen later nog worden ingediend in de vorm van een amendement. Twee onderwerpen die nog ter beoordeling worden opgestuurd zijn de organisatie omtrent de fysiotherapie en het meten van de bonemarkers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk