De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De keuze van enterale voeding bij pre- en dysmaturen tijdens ziekenhuisopname tot 6 maanden gecorrigeerde leeftijd

Rechten:

De keuze van enterale voeding bij pre- en dysmaturen tijdens ziekenhuisopname tot 6 maanden gecorrigeerde leeftijd

Rechten:

Samenvatting

Doel(groep) Sinds 2004 wordt in het Flevoziekenhuis op de afdeling neonatologie een vast enteraal voedingsbeleid voor pre- en dysmaturen aangehouden. In de afgelopen vijf jaar is er nieuwe literatuur verschenen over dit onderwerp en hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Om het huidige beleid aan te passen aan de nieuwste inzichten, is er een literatuuronderzoek en een veldonderzoek verricht. Het beleid wordt gebruikt door de verschillende disciplines op de afdeling neonatologie. De probleemstelling voor dit literatuuronderzoek luidde: ‘’Wat is de evidence-based aanbeveling voor de keuze van enterale voeding voor pre- en dysmaturen tijdens ziekenhuisopname tot 6 maanden gecorrigeerde leeftijd?’’ Onderzoeksmethode Voor het literatuuronderzoek zijn wetenschappelijke artikelen verkregen uit diverse databases, onder andere Pubmed, Medline, Cochraine. Vooraf zijn criteria opgesteld. Alle artikelen moesten full-text zijn, uitsluitend gaan over pre- (dys)maturen en hun voeding en de onderzoeken moesten van niveau A1, A2 of B zijn. Er is een klinische PICO opgesteld als hulpmiddel, zodat de probleemstelling beantwoordbaar en klinisch relevant is. Tevens is er een verkennend veldonderzoek uitgevoerd, waarvoor een vragenlijst is opgesteld welke naar vijf ziekenhuizen in de regio almere zijn verstuurd. De uitkomsten van deze vragenlijst konden meegenomen worden bij de aanbeveling van de aanpassing van het huidige enterale voedingsbeleid voor pre- en dysmaturen in het Flevoziekenhuis. Discussie Over de keuze van enterale voeding bij pre- en dysmaturen is op dit moment geen landelijk eenduidig beleid. Hierdoor kunnen er geen overeenkomsten en verschillen benoemd worden met eerder uitgevoerd onderzoek binnen Nederland. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van enterale voeding op pre- en dysmaturen. Echter was de probleemstelling van ons literatuuronderzoek zeer specifiek waardoor er weinig onderzoeken waren die de probleemstelling konden beantwoorden en meegenomen konden worden bij het opstellen van een nieuwe aanbeveling. Er is meer specifiek onderzoek nodig op het gebied van de voedingsbehoefte van prematuren met pre- en postnatale groeiachterstanden1, de verandering in lichaamssamenstelling13,17, de voedings- en gezondheidsstatus van de moeder13, het effect van een hoge eiwitintake14,17 en van voedingsinterventies op groei op de lange termijn, neurologische ontwikkeling1 en de ontwikkeling van insulineresistentie.17 Aanbeveling In veel van de gevonden onderzoeken werden de effecten van de voedingen tot ontslag of tot de à terme leeftijd gemeten, aangezien de ontslagdatum en à terme leeftijd in de praktijk dicht bij elkaar liggen. Ook werd er vaak uitgegaan van gecorrigeerde leeftijden.5,6,8,13 Dit is de enige wijziging in het stroomschema. In de aanbeveling wordt de ontslag- of à terme leeftijd aangehouden in plaats van 36 weken of 2000 g. Uiteindelijk is de aanbeveling gebaseerd op zes wetenschappelijke onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk