De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De implementatie van de SNAQRC in Verpleeghuis Den Koogh: een verbetering?

Rechten:

De implementatie van de SNAQRC in Verpleeghuis Den Koogh: een verbetering?

Rechten:

Samenvatting

Doel Het implementeren van de SNAQRC in Verpleeghuis Den Koogh en op twee willekeurig toegewezen afdelingen de invloed van de implementatie op de volledigheid, juistheid en zo mogelijk de regelmaat/frequentie van screening en weging te onderzoeken. En onderzoeken of eind 2009 80% van de bewoners volgens het beleid wordt gewogen en bij 80% voorafgaand aan de zorgplanbespreking (ZPB) de SNAQRC wordt afgenomen. Doelgroep 42 verpleeghuisbewoners vanaf 65 jaar die minimaal één maand op de somatische afdeling Breewijd of de psychogeriatrische afdeling De Wadden verblijven. Methoden Het onderzoek omvatte een pre-experimenteel ontwerp met drie metingen. Bij iedere meting werden de gegevens door de eerst verantwoordelijke verzorgende (evv’ er) op een formulier ingevuld. De metingen vonden één week voor, direct na, en vier weken na de klinische lessen plaats. De data zijn geanalyseerd met behulp van het dataverwerkingsprogramma SPSS 16.0. De onderzoeksvragen omvatten hoofdzakelijk frequentieonderzoeksvragen. De resultaten zijn door middel van frequenties en de chikwadraattoets verkregen. Een p-waarde beneden 0.05 werd als significant beschouwd. Resultaten Met de implementatie van de SNAQRC is de herkenning van ondervoeding met 21,4% significant gestegen (P=0.007). De volledigheid van wegen is verbeterd van 65% tot 100% en de juistheid van wegen van circa 44% tot 64%. Het ondervoedingsbeleid was vóór de implementatie wat betreft de volledigheid van screenen goed. De juistheid van screenen was daarentegen matig (63,4%). De regelmaat/frequentie van screenen en wegen vóór de implementatie was resp. 75,7% en 90,5%. Er waren te weinig gegevens om een goede uitspraak te kunnen doen over de regelmaat/frequentie na de implementatie. Het door Den Koogh gestelde doel van wegen is niet behaald (64,2% in plaats van 80%). Discussie Een hoge mate van volledigheid van screenen heeft enkel waarde als de juistheid ook hoog is. Daarom is het van belang om de juistheid van screenen nog verder te verbeteren, gezien de volledigheid van screenen goed was. Echter, aangezien de diëtist de onderzoeksafdelingen heeft toegewezen met voorkennis van de werkwijze op de afdelingen, kan het zijn dat de hoge volledigheid van screenen niet overeenkomt met de volledigheid van screenen op de andere afdelingen in het verpleeghuis. Conclusie De implementatie van de SNAQRC is een verbetering geweest voor de volledigheid en juistheid van wegen en de herkenning van ondervoeding. De regelmaat en juistheid van screenen kunnen nog verder verbeterd worden. Er is meer onderzoek nodig om uitspraken te kunnen doen over de invloed van de SNAQRC op de regelmaat/frequentie van screenen en wegen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk