De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sporthero : 4 jaar later

Rechten:

Sporthero : 4 jaar later

Rechten:

Samenvatting

Doel: Het doel van dit onderzoek is een lange termijn evaluatie naar het effect van de deelname aan het project Sporthero voor de GGD Hollands Noorden. Het doel is om inzicht te krijgen in hoeverre de deelname aan het project invloed heeft gehad op de leefstijl nu. Methoden: Kwalitatief onderzoek door middel van interviews (n=6) met oud-deelnemers van het Sportherojaar 2005-2006 zijn de ervaringen met Sporthero verkregen. Hierbij is voornamelijk gevraagd naar de kennis, houding en gedrag van de oud-deelnemers vier jaar na deelname aan de interventie. Daarnaast heeft er kwantitatief onderzoek door middel van een telefonische enquête plaatsgevonden die is afgenomen bij de gehele groep oud-deelnemers (n=31) die nog bereikbaar waren. Resultaten: De meeste respondenten van de interviews gaven aan dat ze met name bij Sporthero hebben geleerd wat gezonde voeding is en dat het belangrijk is om te bewegen. De respondenten vonden het sporten leuk en vooral de variëteit van de sporten hebben ze gewaardeerd. De meeste respondenten gaven aan dat ze door Sporthero bewust bezig zijn met hun voeding en dat ze door Sporthero actiever zijn geworden. De respondenten hebben ook aangegeven dat ze door Sporthero zelfverzekerder zijn geworden. Uit de telefonische enquête komt naar voren dat de respondenten zijn blijven sporten (81 procent) en 79 procent van de respondenten gaat lopend of op de fiets naar school. 73 procent van de respondenten ontbijt elke dag en 39 procent eet elke dag voldoende fruit. Een deel van de respondenten is afgevallen, 29 procent heeft een gezond gewicht. Bij deelname aan Sporthero hadden alle deelnemers overgewicht. Conclusie: Op het gebied van voeding is de kennis van de respondenten aardig bijgebleven, al geven zij wel aan deze kennis ook via andere bronnen te weten zijn gekomen. De attitude op het gebied van gezonde voeding was aan de start van het project positief. Deze positieve attitude is behouden gebleven. De respondenten zijn frequenter gaan ontbijten en meer fruit gaan eten vergeleken met de start van Sporthero. De respondenten hebben een positieve attitude ten opzichte van bewegen. De deelnemers vinden het leuk om te sporten. Een grote meerderheid heeft aangegeven meer dan 60 minuten per dag te bewegen, het gemiddelde ligt iets lager dan vlak na deelname aan Sporthero. Aanbevelingen: Op het gebied van voeding is het raadzaam om vaker over voeding te praten en frequenter voorlichtingen te geven. Hierdoor is de kans groter dat de deelnemers de opgedane kennis beter onthouden en blijven toepassen na deelname aan Sporthero. Op het gebied van bewegen is het raadzaam om tijdens het programma Sporthero de deelnemers te leren waarom bewegen goed is en hoeveel wordt aanbevolen om dagelijks te bewegen. De variëteit aan sporten werd erg goed beoordeeld en het is raadzaam om dit te behouden. Het is ook aan te raden contact te houden met de deelnemers na afloop van het programma om ze te blijven motiveren, dit kan terugval voorkomen. Een aanbeveling op het gebied van vervolgonderzoek is om alle oud-deelnemers van Sporthero (2005- 2009) te onderzoeken. Hierdoor is kwantitatief onderzoek mogelijk vanwege de grote onderzoeksgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk