De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe behandelen extramurale diëtisten in Nederland ouderen met obesitas tijdens het afvallen?

Rechten:

Hoe behandelen extramurale diëtisten in Nederland ouderen met obesitas tijdens het afvallen?

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen (65+) in de samenleving, tevens stijgt het percentage mensen met obesitas. Het aantal ouderen met obesitas zal de komende jaren dan ook stijgen. Het hebben van obesitas brengt veel gezondheidsrisico`s met zich mee, het verkort de levensverwachting en vermindert de kwaliteit van leven. In 2008 is door het CBO een richtlijn opgesteld voor de behandeling van obesitas. Deze is opgezet voor kinderen en volwassen in het algemeen. Uit onderzoeken blijkt dat extra aandacht voor eiwit, spierversterkende oefeningen en suppletie van vitamine D nodig is om de afname van spiermassa, -kracht, -kwaliteit en botdichtheid bij ouderen tijdens het afvallen tegen te gaan. Deze punten zijn niet in de CBO richtlijn opgenomen. Naarmate men ouder wordt neemt de vetvrije massa af, dit wordt nog eens versterkt door gewichtsverlies. Onduidelijk is hoe diëtisten op dit moment ouderen met obesitas begeleiden en wat hun mening is over een hogere inname van eiwit, hoe zij denken over spierversterkende oefeningen en welk advies zij geven met betrekking tot suppletie van vitamine D. Doel: Het in kaart brengen van de manier waarop extramurale diëtisten in Nederland ouderen met obesitas behandelen tijdens het afvallen. Methode: Een digitale enquête is opgesteld aan de hand van de richtlijn “Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen” en de onderwerpen verhoogde eiwit inname, spierversterkende oefeningen (krachttraining) en suppletie van calcium en vitamine D. De enquête is verstuurd onder de 170 diëtisten die een lidmaatschap hebben bij de DCN. De resultaten zijn verwerkt middels beschrijvende statistiek en weergegeven in gemiddeldes en percentages. Resultaten: Van de 170 diëtisten hebben 49 de enquête ingevuld waarbij 6 aangaven geen ouderen met obesitas te behandelen. Van de cliënten zijn 16,5% ouderen met obesitas. De dietary history en het meerdaagse eetdagboekje werden het meest gebruikt om het voedingspatroon in beeld te brengen. De inname werd het meest beoordeeld op aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen. De energiebehoefte wordt meestal niet geschat, de voeding wordt op basis van aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen, veranderingen in en binnen productgroepen en op basis van een vermindering van kcal uitgaand van de huidige voeding, aangepast. Gemiddeld genomen vinden de diëtisten een vermindering van 388 kcal haalbaar en meten zij een afname van 7,9% en 6,5 kg lichaamsgewicht aan het eind van een behandeling. Een totale behandeling duurt gemiddeld 11,5 maanden met een gemiddelde van 8,7consulten in gemiddeld 4,8 uur. Van de diëtisten geeft 90,7% advies over bewegen en iets meer dan 75% geeft psychologische ondersteuning of verwijst door. Er wordt niet negatief gedacht over een verhoogde inname van eiwitten, spierversterkende oefeningen worden als zinvol gezien en extra suppletie van vitamine D wordt door weinig diëtisten aanbevolen. Conclusie: De behandeling van ouderen met obesitas door diëtisten komt slechts voor een klein deel overeen met de CBO richtlijn. De behandeling vindt op individueel niveau plaats en kan per diëtist en cliënt erg verschillen. Een algemene richtlijn lijkt per individuele cliënt moeilijk toepasbaar in de praktijk maar kan een houvast geven tijdens een behandeling. Met betrekking tot inname van eiwitten, spierversterkende oefeningen en suppletie van calcium en vitamine D lijken de positieve effecten op het behoud van spiermassa, -kracht, -kwaliteit en botdichtheid niet bekend te zijn terwijl juist voor deze doelgroep dit zo belangrijk is. Specifiekere aanbevelingen voor ouderen met obesitas tijdens het afvallen zouden de behandeling kunnen optimaliseren. Aanbevelingen: Op basis van de gevonden literatuur zou een aparte richtlijn voor ouderen met obesitas zinvol kunnen zijn. Voor deze groep is het erg belangrijk om zoveel mogelijk spiermassa, -kracht, -kwaliteit en botdichtheid te behouden tijdens het afvallen. Dit komt het lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven ten goede. Door middel van een verhoogd eiwit inname, spierversterkende oefeningen (krachttraining) met behulp van een fysiotherapeut en extra suppletie van vitamine D kan dit worden bereikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk