De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedragsverandering : core-business van de diëtist?

Rechten:

Gedragsverandering : core-business van de diëtist?

Rechten:

Samenvatting

Doel Het doel van deze scriptie was onderzoeken waar de behoefte van diëtisten vandaan komt om extra scholing op het gebied van gedragsverandering te volgen. Ook werd onderzocht wat de meerwaarde van deze bijscholing voor de beroepsuitoefening in de dagelijkse praktijk is. Daarnaast werd onderzocht hoe diëtisten zelf tegenover het belang van gedragsverandering bij de cliënt staan en hoe vaardig zij zichzelf achten in het motiveren van cliënten tot gedragsverandering. Methoden en materialen In deze scriptie is onderzoek gedaan aan de hand van twee methoden: • Kwalitatief onderzoek, in de vorm van interviews met zes deskundigen op het gebied van diëtetiek. • Kwantitatief onderzoek, in de vorm van een enquête onder alle diëtisten in Nederland, circa 3125. Bij de start van dit onderzoek zijn zes personen geïnterviewd aan de hand van een topiclijst, om inzicht te krijgen in hoe diëtisten ‘gedragsverandering’ zien. De geïnterviewden zijn geselecteerd op grond van hun affiniteit met de diëtetiek. Opvallende zaken die in de interviews naar voren kwamen, vormden een basis voor het opstellen van vragen voor de enquête over ‘gedragsverandering’. Middels een e-mail aan alle leden van de NVD, met daarin een directe link naar de enquête, zijn ongeveer 2200 diëtisten bereikt. Daarnaast was de enquête te openen via een link op de homepage van de NVD-website. Respondenten die voldeden aan het criterium ‘diëtist met paramedische werkervaring’, zijn in het onderzoek geïncludeerd. Resultaten De onderzoekspopulatie bestond uit circa 3125 personen. De steekproefgrootte bedroeg 829 personen, een respons van 27%. Hiervan vielen 33 personen af, omdat zij geen paramedische werkervaring hadden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat: - er een duidelijke behoefte is aan bijscholing op het gebied van gedragsverandering; - gedragsverandering gezien wordt als core-business, want zonder gedragsverandering is er geen (blijvend) resultaat mogelijk; - Motivational Interviewing de meest toegepaste gesprekstechniek is, maar dat terugval in oude gesprekspatronen de meest genoemde valkuil is; - de praktijkstage in het vierde jaar van de opleiding Voeding en Diëtetiek het onderdeel is dat het meest heeft bijgedragen aan de bekwaamheid van diëtisten in het motiveren van cliënten tot gedragsverandering. Conclusie Diëtisten zien gedragsverandering als core-business van de diëtist en hebben behoefte aan bijscholing op het gebied van gedragsverandering, omdat ze gemakkelijk terugvallen in minder effectieve gesprekspatronen. De aanbeveling voor de NVD is erop gericht om intervisie/ feedback met collegae en praktijkmogelijkheden in de opleiding Voeding en Diëtetiek te stimuleren. Er is vervolgonderzoek nodig om te achterhalen aan welke onderwerpen van bijscholing de meeste behoefte is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk