De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

’Aanpak overgewicht Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers onder de loep’

Rechten:

’Aanpak overgewicht Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers onder de loep’

Rechten:

Samenvatting

Doel Op basis van literatuuronderzoek en interviews aanbevelingen doen aan de gemeente, om de aanpak van overgewicht bij Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers te verbeteren. Doelgroep Volwassen Turkse, Marokkaanse en Surinaamse inwoners van Amsterdam. Methoden Het onderzoek bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en interviews. Het type literatuuronderzoek dat is uitgevoerd is deels kwantitatief en deels kwalitatief onderzoek. Het zoeken, selecteren en beoordelen werd uitgesplitst in fase I: ‘zoeken van literatuur’, fase II: ‘selecteren van literatuur’ en fase III: ‘beoordelen van geselecteerde literatuur’. Onderzoekspublicaties werden geworven met behulp van de databanken PubMed en Picarta. Informatie werd verzameld uit tijdschriften, boeken en op websites van de GGD en onderzoeksinstituten. Verder zijn er interviews afgenomen om meer inzicht te krijgen in verschillende organisaties. Resultaten Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de preventie van overgewicht onder Turken, Marokkanen en Surinamers (TMS) aandacht besteed moet worden aan het onregelmatige eetpatroon van deze groepen. Ook is het belangrijk aandacht te besteden aan het gebruik van fastfood door jongeren van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Bij TMS hebben andere determinanten invloed op het ontwikkelen van overgewicht dan bij autochtonen. Integratie, sociale druk, sociaal- economische status en attitude spelen een grote rol. Participatie van de doelgroep kan leiden tot een beter draagvlak, grotere deelname, grotere acceptatie en doeltreffendheid van een interventie. Deelname aan de interventie moet voor deelnemers laagdrempelig zijn. Het is daarom belangrijk dat de eigen bijdrage voor de deelnemers laag is, de locatie van de interventie dichtbij is en dat er kinderopvang aanwezig is. De benaderingswijze van de doelgroep is bepalend voor het succes van de interventie. Het is belangrijk dat meewerkende (migranten)organisaties dan ook wat wordt aangeboden voor hun medewerking. Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de moskee zijn of een financiële bijdrage. Hiermee kan een win- win situatie worden gecreëerd en het geeft de organisaties het gevoel dat ze serieus worden genomen. Discussie De afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van Proeftuin Amsterdam. Dit betekent dat de GGD niet als primaire opdrachtgever heeft gefungeerd. Gezien de belangrijke rol van de GGD op het gebied van gezondheidsbevordering, zou directe betrokkenheid van de GGD wellicht meer informatie hebben opgeleverd. De kwaliteit van de gevonden artikelen was laag, er is vooral gebruik gemaakt van dwarsdoorsnede onderzoek en kwalitatief onderzoek. Migrantenorganisaties bleken lastig te bereiken, er is geprobeerd contact te leggen met veertien organisaties, waarvan er uiteindelijk met vijf een interview heeft plaatsgevonden. Dit was te weinig om de uitkomsten te kunnen generaliseren. Dit is de reden dat informatie verkregen uit deze interviews niet is opgenomen in de scriptie. Verder is bij de inventarisatie van beschikbare interventies te weinig informatie gevonden om uitspraken te kunnen doen over het effect van deze interventies. Conclusie De aanpak van overgewicht bij TMS vereist een andere aanpak dan de aanpak bij autochtonen. Er moet rekening gehouden worden met de culturele achtergronden van deze groepen. Als een interventie erop gericht is het eetpatroon van TMS te verbeteren, dan zal de interventie zich moeten richten op de volgende knelpunten: de groente- en fruitconsumptie, de vetinname en het onregelmatige eetpatroon. Door acculturatie zijn TMS meer gebruik gaan maken van gemaksvoedsel en Westerse gerechten. Elke doelgroep heeft andere determinanten waar aandacht aan moet worden besteed. Het is daarom belangrijk om altijd voorafgaand aan een interventie een determinantenanalyse uit te voeren. Er zijn veel interventies ontwikkeld, maar omdat er zo weinig informatie beschikbaar is kan niet nagegaan worden of de interventies effectief zijn. Wel zijn er aanwijzingen dat er elementen zijn die het effect van een interventie kunnen vergroten. Elementen die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle interventie gericht op TMS zijn: participatie van de doelgroep, afstemming op de doelgroep en een juiste benadering. GGD Amsterdam heeft met het project ‘Gezonde leefgewoonten Westerpark’ aan alle elementen aandacht besteed.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk