De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wijzer (met) eet- en drinkbeleid : ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van de implementatie van het eet- en drinkbeleid bij Zorgpartners Midden-Holland

Rechten:

Wijzer (met) eet- en drinkbeleid : ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van de implementatie van het eet- en drinkbeleid bij Zorgpartners Midden-Holland

Rechten:

Samenvatting

Ondervoeding bij verpleeg- en verzorgingshuisbewoners is een omvangrijk probleem. Daarom is in 2001 de “Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden” tot stand gekomen. Hierin zijn handvatten geformuleerd waarmee instellingen het voedingsbeleid kunnen formuleren, evalueren en zonodig bijstellen. Zorgpartners Midden-Holland, een aanbieder in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) in de regio Midden-Holland, heeft naar aanleiding van deze richtlijn een visie ontwikkeld op het gebied van het eten en drinken en deze uitgezet in een eet- en drinkbeleid. Ter ondersteuning van de verdere uitvoering en borging van dit eet- en drinkbeleid is door Zorgpartners Midden-Holland een afstudeeropdracht geformuleerd. Het doel van de opdracht is: het ontwikkelen van een instrument dat het locatiemanagement handvatten biedt voor het verbeteren van het implementatietraject van het eet- en drinkbeleid. Het te ontwikkelen instrument (in de vorm van een checklist), zal worden ingezet op afdelingsniveau en moet antwoord kunnen geven op de vragen: - Hoe groot is het draagvlak en urgentiegevoel onder medewerkers op afdelingsniveau om het eet- en drinkbeleid (verder) uit te voeren? - Wat is de huidige stand van zaken van de uitvoering van het beleid rondom eten en drinken op afdelingsniveau van een locatie? - Wat zijn de succesfactoren en factoren die verdere aandacht vragen voor verbetering van het eet- en drinkbeleid op afdelingsniveau? Om de opdacht te kunnen realiseren zijn allereerst in een verpleeghuis van de zorginstelling interviews met medewerkers afgenomen. De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn verwerkt tot vragen voor de concept checklist. Vervolgens is deze concept checklist op een andere locatie van de zorginstelling gevalideerd. Een aantal sleutelfiguren van een verpleegafdeling op deze locatie heeft de checklist gezamenlijk ingevuld. Daarna zijn bij dezelfde sleutelfiguren afzonderlijke interviews afgenomen. Deze interviews zijn gebruikt als referentie om te kunnen beoordelen of de checklist dezelfde belangrijke punten naar boven heeft gehaald als met de afzonderlijke interviews naar boven zijn gekomen. Op basis van het vergelijken van de resultaten uit de afgenomen checklist met de resultaten uit de interviews, is de checklist verbeterd; een aantal vragen is weggelaten dan wel aangepast en/of uitgebreid. Het resultaat van de verbeterde checklist is de definitieve Wijzer (met) Eet- en Drinkbeleid. Deze Wijzer moet dezelfde belemmerende factoren en succesfactoren ter verbetering van het eet- en drinkbeleid naar boven halen als bij het afnemen van uitgebreidere interviews zou gebeuren. Met de definitieve versie van de Wijzer is nog geen ervaring opgedaan. In hoeverre deze Wijzer op dezelfde manier toepasbaar is op de zorgafdelingen in verzorgingshuizen als in de verpleeghuizen en op de verpleegafdelingen van de verzorgingshuizen van Zorgpartners Midden-Holland, moet ook nog worden ervaren. Om de effectiviteit van de Wijzer zo goed mogelijk te waarborgen is een goede begeleiding bij de introductie vóór en het vervolgtraject ná invullen van de Wijzer gewenst. Ondersteuning door het management van de organisatie is hierbij van groot belang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk