De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een literatuuronderzoek naar de nieuwe inzichten in de behandeling van Diabetes type 2 en een behoefte onderzoek onder mensen met diabetes type 2: hoe groot is de behoefte aan een dienst als SafeShopper bij mensen met Diabetes type 2 in Nederland?”

Rechten:

Een literatuuronderzoek naar de nieuwe inzichten in de behandeling van Diabetes type 2 en een behoefte onderzoek onder mensen met diabetes type 2: hoe groot is de behoefte aan een dienst als SafeShopper bij mensen met Diabetes type 2 in Nederland?”

Rechten:

Samenvatting

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking kampt met overgewicht, waarvan ruim 11% obesitas heeft. In vergelijking met twintig jaar geleden is het aantal mensen met obesitas verdubbeld. Voorspeld wordt dat dit aantal de komende jaren nog fors zal stijgen. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van diabetes type 2. De stijgende prevalentie van overgewicht gaat gepaard met een toenemende prevalentie van diabetes type 2, deze is in 17 jaar verdriedubbeld. Dit maakt diabetes type 2 een van de grootste gezondheidsproblemen van de 21e eeuw. De hoge prevalentie van diabetes en bijkomende complicaties gaan gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg. Door vroegtijdige diagnose en intensieve behandeling zouden de kosten teruggedrongen kunnen worden. Een belangrijke preventieve maatregel voor het uitstellen van de lange termijn complicaties is een leefstijlinterventie; gezonde voeding en voldoende beweging. Handhaving van een gezond eetpatroon gaat gepaard met een goede productkeuze. Het lezen van een etiket draagt hieraan bij en leidt uiteindelijk tot een gezondere voeding. Het probleem in de praktijk is echter dat etiketten vaak onduidelijk en onvolledig zijn, waardoor het maken van een goede keuze belemmerd wordt. Safeshopper heeft een dienst ontwikkeld die extra productinformatie levert via de mobiele telefoon met mobiel internet. Op deze manier kunnen consumenten op een snelle manier voorzien worden van volledige productinformatie. Doelstelling: Het doel is om te onderzoeken of mensen met diabetes type 2 in Nederland behoefte hebben aan de dienst van SafeShopper. Ook achterhalen wij aan welke informatie mensen met diabetes type 2 behoefte hebben om een goede productkeuze te maken. Methode: Door middel van een digitale gestandaardiseerde enquête werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder mensen met diabetes type 2 en diëtisten. De enquête onder mensen met diabetes type 2 is aangeboden via de website van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en diabetesfora, de enquête onder diëtisten is gemaild. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in Questback en worden weergeven in gemiddeldes en percentages Ter onderbouwing van de resultaten is er naast de twee enquêtes een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van diabetes type 2. Resultaten: In totaal hebben 437 mensen de oproep van de enquête voor mensen met diabetes type 2 bekeken. De respons van de enquête onder mensen met diabetes type 2 was 93, waarvan 42% man en 58% vrouw was. De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 33-76 jaar. Van de respondenten heeft 63% behoefte aan meer productinformatie om een betere keuze te maken en 42% wil gebruik maken van de dienst die SafeShopper aanbied. De enquête onder diëtisten is naar 228 diëtisten gemaild, de respons was 63, waarvan ruim 87% werkzaam is in een diëtistenpraktijk en 94% regelmatig mensen met diabetes type 2 behandeld. Van de respondenten geeft 95% voorlichting over het maken van een goede productkeuze en ervaart 65% dat hun cliënten moeite hebben met het maken van een goede productkeuze. 56% vindt de dienst een aanvulling op de behandeling en 79% vindt de dienst geschikt voor mensen met diabetes type 2. Conclusie: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat etiketten bijdragen aan het maken van een bewuste productkeuze, maar slecht leesbaar en onvolledig zijn. Dit blijkt ook uit de enquête onder mensen met diabetes type 2. Door de slechte leesbaarheid en onvolledigheid van etiketten wordt het maken van een productkeuze bemoeilijkt. Uit beide enquêtes is gebleken dat mensen met diabetes type 2 behoefte hebben aan extra informatie tijdens het boodschappen doen. De grote meerderheid onder de diabetesrespondenten gaf aan deze informatie het liefst via het etiket te ontvangen. Belangrijk is dat de etikettering aangepast wordt, waar ook een voorstel voor is gedaan door de commissie van Europese gemeenschappen. Op dit moment kunnen wij concluderen dat er nog weinig vraag is naar SafeShopper, omdat slechts 42% aangeeft gebruik te willen maken van de dienst en maar 12% informatie via de mobiele telefoon wil ontvangen. Dit komt doordat informatieverstrekking via de mobiele telefoon een vrij nieuw medium is en nog weinig gebruikt wordt. Wel blijkt uit het literatuuronderzoek dat het gebruik van mobiel internet enorm aan het stijgen is, waardoor de vraag naar een dienst als SafeShopper zeker zal toenemen. Aangezien de dienst nog ontwikkeld moet worden, kan tegen de tijd dat de dienst aangeboden gaat worden de vraag gestegen zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk