De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgt een nieuwe aanpak en veel lezen voor een verhoogde leesmotivatie en betere technisch leesresultaten?

Rechten:

Zorgt een nieuwe aanpak en veel lezen voor een verhoogde leesmotivatie en betere technisch leesresultaten?

Rechten:

Samenvatting

Dit afstudeerwerkstuk gaat over het technisch leesonderwijs op de Meester Spigtschool in Hoogkarspel. Zij hebben sinds november 2010 een nieuwe leesmethode ingevoerd in alle groepen. De school wil graag onderzoeken of de nieuwe leesmethode bijdraagt aan een verbeterde leesmotivatie en hogere technisch leesresultaten. De centrale vraagstelling van mijn afstudeerwerkstuk luidt als volgt: Zorgt het invoeren van Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier (VNL) voor een verbeterde leesmotivatie en betere resultaten van het technisch lezen van kinderen tussen 6 en 12 jaar op de Meester Spigtschool in Hoogkarspel? Om deze centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen opgesteld: 1. Aan welke eisen moet elke school voldoen, op het gebied van technisch lezen, volgens het ministerie van onderwijs en volgens de CITO? 2. Hoe leren kinderen tussen 6 en 12 jaar technisch en begrijpend lezen? 3. Wat brengt het technisch leesniveau van de kinderen tussen 6 en 12 jaar omhoog? 4. Wat bevordert de leesmotivatie van kinderen tussen 6 en 12 jaar? 5. Wat is de huidige situatie (oktober 2010)? 6. Wat is de gewenste situatie in maart/april 2011? De eerste vier deelvragen worden middels een literatuurstudie beantwoord. De laatste twee deelvragen zullen door veldonderzoek beantwoord worden. Mijn veldonderzoek bestaat uit observaties in drie groepen, het afnemen van enquêtes (voor en na de invoering van de nieuwe leesmethode) en het vergelijken van de resultaten van de Drie-Minuten-Toets. De verzamelde gegevens zijn overzichtelijk weergegeven in tabellen en grafieken. Opvallend aan mijn onderzoek is dat de verwachte resultaten niet allemaal behaald zijn. De school hoopte een verbetering van de leesmotivatie te zien en hogere technisch leesresultaten in alle groepen. In vier van de zes groepen is verbetering zichtbaar, soms maar heel minimaal

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk