De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport : de pedagogische ondersteuning in de buitenschoolse opvang : in welke mate biedt de pedagoog de pedagogisch medewerk(st)ers adequate ondersteuning en begeleiding met betrekking tot zorgkinderen?

Rechten:

Onderzoeksrapport : de pedagogische ondersteuning in de buitenschoolse opvang : in welke mate biedt de pedagoog de pedagogisch medewerk(st)ers adequate ondersteuning en begeleiding met betrekking tot zorgkinderen?

Rechten:

Samenvatting

In opdracht van Stichting Kinderopvang Baarn is een onderzoek gedaan naar de begeleiding die de pedagoog biedt aan de pedagogisch medewerk(st)ers van de buitenschoolse opvang met betrekking tot zorgkinderen. In de literatuurstudie is er naar voren gekomen dat begeleiden op verschillende manieren gedaan kan worden, maar dat de begeleider moet proberen met haar deskundigheid de medewerkers zelf na te laten denken over oplossingen. Door VIB kan de medewerker het eigen gedrag zelf zien en het op deze manier veranderen. Verder is het voor een begeleider van belang sensitief en responsief te reageren. De onderzoeksmethode die in het veldonderzoek is gebruikt zijn een diepte-interview en enquêtes. Het diepte-interview is gehouden met een drietal medewerkers om te zorgen dat de enquête compleet was. De enquête is aan alle pedagogisch medewerkers meegegeven. De resultaten die uit deze enquêtes zijn gekomen zijn onder andere dat de begeleiding zoals het nu gaat door middel van kindbesprekingen eens per maand goed is, maar dat er te weinig tijd is volgens de medewerkers. Ook is er geen terugkoppeling of de handvatten/adviezen die de pedagoog heeft gegeven hebben geholpen. Conclusie van het onderzoek is dat de begeleiding van voldoende kwaliteit is maar dat er door aanpassingen nog betere kwaliteit geleverd kan worden. Zo moeten de kindbesprekingen langer worden dan één uur en moet er altijd een terugkoppeling komen. Dit is tevens de aanbeveling die aan de instelling gegeven wordt. Verder kan de pedagoog proberen meer tijd vrij te maken om zo meer tijd over te houden voor de begeleiding

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk