De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke leerstijl past bij het nieuwe leren van het MBO?

Rechten:

Welke leerstijl past bij het nieuwe leren van het MBO?

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Het verslag is opgedeeld in twee delen, namelijk de literatuurstudie en de praktijkstudie. In de literatuurstudie bekijk ik de achtergronden van enkele leerstijlen in functie van het ROCvA, afdeling Installatietechniek. Het nieuwe leren is voornamelijk gericht op leeropbrengsten en vaardigheden. Het uitgangspunt binnen het CGO is dat indien studenten de juiste leerstijl hebben, zij ook in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Binnen het CGO is zelfstandigheid of verantwoordelijkheid in het leerproces een heet hangijzer. Dit kan leiden tot het minder vroegtijdig verlaten van hun opleiding. In de praktijk is er juist op aan te merken, dat deze studenten op niveau 2 van de Installatie techniek weinig verantwoordelijkheden aan kunnen of nemen voor hun leerproces. Een andere punt is dat werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten niet altijd op een adequate manier omgaan met het begeleiden van deze studenten. Dit blijkt uit observaties op de verschillende praktijkwerkplekken binnen de opleiding. Voor wat betreft het literatuuronderzoek heb ik diverse bronnen geraadpleegd. De informatie die hieruit is voortgevloeid, heb ik gebruikt voor de ontwikkeling en formulering van de aanbevelingen voor de docenten die les geven aan de studenten van niveau 2 (BBL en BOL) van de afdeling Installatie techniek van het ROCvA. Vooral als het gaat om zelfregulerend leren en het creëren van een krachtige leeromgeving. Over de betekenis van de begrippen zelfregulerend leren en een krachtige leeromgeving kom ik later uitgebreid op terug (3.5 en 3.7). Ook heb ik de leerstijl van Kolb bestudeerd en een koppeling gemaakt met de leerstijl van deze studenten van het ROC Installatietechniek om te kunnen achterhalen welke leerstijl het beste aansluit bij deze vorm van leren. In mijn veldonderzoek (hoofdstuk 6) heb ik door middel van een vragenlijst onderzocht in welke mate van tevredenheid de studenten van het ROCvA het nieuwe leren ervaren Daarnaast heb ik onderzocht of deze studenten het leren op hun opleiding als een krachtige leeromgeving ervaren. Dit vraagstuk heb ik ook aan enkele docenten voorgelegd

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk