De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe geeft Nederland?

Rechten:

Hoe geeft Nederland?

Rechten:

Samenvatting

Fondsenwerving is een veel besproken onderwerp en op het gebied van particuliere fondsenwerving is Right To Play nog niet ver ontwikkeld. Er komen donaties binnen, maar er is geen duidelijke structuur voor de werving. Vandaar dat er een onderzoek is gedaan, waar uiteindelijk een advies uit voortkomt over hoe Right To Play het beste te werk kan gaan op het gebied van particuliere fondsenwerving. Dit advies is ontwikkeld door het aansnijden van verschillende onderwerpen. Zo wordt er gekeken naar hoe Right To Play is georganiseerd en wat er momenteel aan fondsenwerving wordt gedaan. Verschillende goede doelen dragen, door middel van eerder afgenomen diepte-interviews, bij aan het onderzoek. Deze organisaties laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om particuliere fondsenwerving tot een succes te maken. Dit blijkt ook uit de gemaakte concurrentie-analyse. Door het bestuderen van de SWOT-analyse wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen. Naamsbekendheid blijkt een zwak punt en ook aan de professionaliteit van de organisatie kan gewerkt worden. Er zijn verschillende theorieën over fondsenwerving en door middel van het uitvoeren van een literatuuronderzoek blijkt dat de fondsenwervingspiramide de meest bruikbare theorie voor Right To Play is. Ook kan een voorbeeld genomen worden aan de fondsenwerving in de Verenigde Staten, hier wordt het namelijk op een professionele manier aangepakt. Desktop research laat zien dat sommige concurrenten ver gevorderd zijn als het gaat om structurele, particuliere fondsenwerving. Anderen staan op hetzelfde niveau als Right To Play. Er zijn veel kansen als het gaat om het werven van particuliere donateurs, maar deze kansen moeten gegrepen willen worden. Voor de organisatie zal het rust geven als structureel financiën binnenkomen en ook de positie in vergelijking met andere goede doelen zal hierdoor vergroot kunnen worden. Om de fondsenwerving te laten slagen zal er onder andere geïnvesteerd moeten worden op het gebied van professionaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbreiden van het personeelsbestand met een fondsenwerver, het ontwikkelen van een database en het opstarten van wervingscampagnes. Verder moet er intern samen gewerkt worden aan de fondsenwerving. Dit alles kost erg veel tijd, geld en energie, maar levert nog meer op.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk