De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanbeveling voor een kookcursus voor ouders van basisschoolkinderen met overgewicht in Amsterdam Nieuw-West : op basis van wensen en behoeften van ouders

Rechten:

Aanbeveling voor een kookcursus voor ouders van basisschoolkinderen met overgewicht in Amsterdam Nieuw-West : op basis van wensen en behoeften van ouders

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In Nederland is er een toename te zien van overgewicht en obesitas bij kinderen. Overgewicht onder (Turkse en Marokkaanse) basisschoolkinderen in Amsterdam Nieuw-West is opvallend hoog. Het betrekken van ouders bij het probleem overgewicht heeft hierop mogelijk een positief effect, aangezien ouders een voorbeeldfunctie hebben en daarmee veel invloed uitoefenen op het voedingsgedrag van het kind. “Gezond koken, gezond kopen” is een cursus die zich richt op ouders van allochtone kinderen met overgewicht. Vanuit deze eerdere interventie is het idee ontstaan voor een kookcursus voor ouders van Turkse en Marokkaanse afkomst in Amsterdam Nieuw-West. Doel Om overgewicht onder basisschoolkinderen in Amsterdam Nieuw-West te voorkomen of aan te pakken is het belangrijk de ouders informatie te geven over gezonde voeding voor kinderen. Hiermee kan de gezondheidstoestand van het kind verbeteren. Door inventarisatie van de behoeftes en wensen van de ouders ten aanzien van een kookcursus is een beeld verkregen hoe een toekomstige kookcursus voor deze ouders het best opgezet kan worden. Methoden Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, interviews, vragenlijsten en gesprekken met ervaringsdeskundigen. Door middel van een groepsinterview met de ouders kwamen de behoeften en wensen van de ouders naar voren. Resultaten Uit het groepsinterview en de korte vragenlijst is gebleken dat een kookcursus binnen de wensen van de doelgroep ligt. Het merendeel van de ouders geeft aan mee te willen doen aan een kookcursus. Naar voren komt dat de ouders gezonder willen leren koken en hun kennis over gezonde producten willen vergroten. Aansluitend op de wensen zou de kookcursus moeten plaatsvinden in of nabij de betreffende basisschool en bij voorkeur twee keer. De cursus zou bij voorkeur begeleid moeten worden door een diëtist of voedingsdeskundige met als voertaal Nederlands. Conclusie Voorlichting in de vorm van een kookcursus ligt binnen de behoefte van de doelgroep. Bij het opzetten van de kookcursus moet rekening worden gehouden met het tijdschema van de ouders. Een goede eerste bijeenkomst is van belang om de deelnemers een volgende keer te laten terugkomen. Doordat de vrouwen elkaar onderling enthousiasmeren, vergroot de interesse voor een kookcursus bij de gehele doelgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk