De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wakeboard instructors foundation

Rechten:

Wakeboard instructors foundation

Rechten:

Samenvatting

Wakeboarden is een van de snelst groeiende watersport in Nederland. Het is vergelijkbaar met snowboarden, alleen dan op het water. De populariteit van de sport komt mede door de komst van nieuwe en verbeterde kabelbanen. Het afgelopen jaar zijn er vier nieuwe kabelbanen gebouwd die het totaal nu op vijftien kabelbanen in Nederland brengt. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze opleiding komt vooral voort uit veiligheids oogpunt. De Wakeboard Instructors Foundation wil de sport veiliger, professioneler en groter maken. Nederland is een land waarbij alles volgens protocollen en voorschriften geregeld is. Tegenwoordig krijgen steeds meer organisaties te maken krijgen met aansprakelijkheid. De „‟wakeboard‟‟ wereld bevindt zich op dit vlak in een grijs gebied. Er zijn nog geen landelijke veiligheidsreglementen en / of afspraken omtrent aansprakelijkheid. De Wakeboard Instructors Foundation wil wakeboard (banen) organisaties de mogelijkheid bieden, om middels gediplomeerd personeel aan te kunnen tonen, dat men voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om een ongeval te voorkomen. De Wakeboard Instructors Foundation is een organisatie die gemotiveerde sporters wil gaan opleiden tot wakeboard instructeurs . De cursisten zullen gedurende een hele week worden begeleidt door professionele en gecertificeerde wakeboard instructeurs. Zij zullen naast het leren van wakeboarden en het lesgeven hierin, in aanraking komen met de „‟ lifestyle ‟‟ van de wakeboard wereld. Uit het kwalitatief onderzoek, welke is gehouden onder 48 respondenten, is gebleken dat er voldoende vraag is naar de Wakeboard Instructors Foundation. De Wakeboard Instructors Foundation zal in samenwerking met de Nederlandse waterski & wakeboard bond de cursus organiseren en afnemen. Het initiatief om de Wakeboard Instructors Foundation op te richten komt vanuit Down under horeca & recreatie. Stagiair Jorn van Dijk heeft in samenwerking met de directie van Down under horeca & recreatie de stichting opgericht en vorm gegeven. De stichting is gevestigd in het pand van Down under horeca & recreatie. Deze locatie heeft alle faciliteiten die de stichting nodig heeft om de cursus te kunnen aanbieden. De financiering van de Wakeboard Instructors Foundation zal Down under horeca & recreatie voor haar rekening nemen. Het uiteindelijke doel is financieel onafhankelijk zijn. Het geïnvesteerd bedrag bedraagt € 5.092,00,- en zal gedurende over vijf jaar terug verdient worden. Naams- en productiebekendheid probeert de Wakeboard Instructors Foundation te vergroten middels het gebruik van sociale media. Onder andere Hyves , Facebook, Twitter en een eigen website moeten ervoor zorgen dat de Wakeboard Instructors Foundation een begrip wordt in de Nederlandse wakeboard wereld. In het marketingcommunicatieplan is terug te vinden hoe deze middelen worden ingezet. Hiernaast zal de Wakeboard Instructors Foundation gebruik maken van het netwerk en klantenbestand van Down under horeca & recreatie om de naams-en productbekendheid te vergroten. Op basis van het gehouden onderzoek en de uitwerking van het ondernemingsplan, welke gericht is op de Wakeboard Instructors Foundation, kan geconcludeerd worden dat dit project haalbaar is. Het succes van het project is afhankelijk van de uitvoering en opvolging van de beschreven adviezen in het adviesrapport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk