De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Literatuurstudie en status onderzoek naar de behandeling met parenterale voeding bij een ileus

Rechten:

Literatuurstudie en status onderzoek naar de behandeling met parenterale voeding bij een ileus

Rechten:

Samenvatting

Het doel van deze afstudeeropdracht is de Tergooiziekenhuizen een advies te geven over het moment van starten met parenterale voeding bij patiënten met een ileus. De doelgroep bestaat uit patiënten (>18 jaar) met een gediagnosticeerde ileus die parenterale voeding ontvangen hebben. Er is een literatuurstudie, statusonderzoek en enquête onder diëtisten in tien academische ziekenhuizen uitgevoerd. Op basis van de literatuurstudie zijn er richtlijnen voor het geven van parenterale voeding bij een ileus opgesteld. De richtlijnen zijn vervolgens gebruikt om criteria op te stellen om het statusonderzoek, uitgevoerd in de Tergooiziekenhuizen, te beoordelen. Uit de literatuurstudie naar het geven van parenterale voeding bij een ileus bleek dat het starten met parenterale voeding binnen zeven dagen de juiste voedingsbehandeling is. Het starten met parenterale voeding na zeven tot tien dagen werd beoordeeld met twijfelachtig en vanaf elf dagen was dit een incorrecte manier van voeden. Het literatuuronderzoek wordt ondersteund door de resultaten uit de enquête. In de resultaten van de literatuurstudie naar de behandeling van een ileus werden er drie andere behandelingen met graad A evidence beoordeeld. Deze zouden in de praktijk kunnen worden toegepast. Het ging hierbij om het kauwen van kauwgom, het gebruik van het medicijn Alvimopan en het toepassen van een fast-track behandeling. In dit onderzoek is de behandeling van parenterale voeding in de Tergooiziekenhuizen vergeleken met de resultaten uit het recente literatuuronderzoek. Hierbij werd geconstateerd dat bij 66,1% van de patiënten met een ileus op het juiste moment gestart werd met het geven van parenterale voeding (tot zeven dagen na diagnosticering van een ileus). Bij 20,4% van de patiënten was dit twijfelachtig (zeven tot tien dagen) en bij 5,1% van de patiënten werd parenterale voeding te laat gegeven (na elf of meer dagen). Bij 8,5% van de patiënten werd parenterale voeding te vroeg gegeven en herstelde het maagdarm kanaal binnen zeven dagen na diagnosticering van een ileus. Bij het geven van parenterale voeding is de kans op complicaties hoog. Dit is een reden om niet te vroeg te starten met parenterale voeding. Op dit moment is het moment van starten met parenterale voeding bij 13,6% van de patiënten in de Tergooiziekenhuizen niet optimaal. Als richtlijn bij het starten met parenterale voeding moet gehanteerd worden: wanneer de verwachting is dat het maagdarm kanaal niet binnen zeven dagen hersteld, is parenterale voeding aanbevolen. Voor een compleet advies over het behandelen van patiënten met een ileus, moet de groep patiënten met een ileus die niet behandeld zijn met parenterale voeding onderzocht worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk