De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voeding bij een Cerebrovasculair Accident : Evidence-based literatuurstudie naar de meest optimale voeding voor CVA-patiënten in de revalidatiefase bij de OsiraGroep, locatie Sint Jacob

Rechten:

Voeding bij een Cerebrovasculair Accident : Evidence-based literatuurstudie naar de meest optimale voeding voor CVA-patiënten in de revalidatiefase bij de OsiraGroep, locatie Sint Jacob

Rechten:

Samenvatting

Doel Momenteel bestaat er geen specifieke voedingsrichtlijn die zich richt op de voedingsbehandeling bij een doorgemaakt Cerebrovasculair Accident. Het doel van deze afstudeeropdracht richt zich daarom op het beschrijven van de resultaten over de meest optimale voeding bij patiënten met een doorgemaakt Cerebrovasculair Accident die zich in de revalidatiefase bevinden. Deze resultaten zullen in een aanbevelingsrapport uiteengezet worden. Methoden Op basis van het huidige beleid en de vraag van de opdrachtgever is er gekozen voor de onderwerpen; energiebehoefte, eiwitbehoefte, ondervoeding, dysfagie, handknijpkracht en glucosemetabolisme. Er is een evidence-based literatuurstudie uitgevoerd. Voorafgaand zijn er inclusie-en exclusiecriteria opgesteld. De wetenschappelijke artikelen zijn beoordeeld op niveau, type studie en impactfactor van het tijdschrift. Vervolgens zijn de artikelen beoordeeld op bewijskracht en relevantie. In totaal zijn negentien studies meegenomen in dit literatuuronderzoek. Doelgroep Patiënten, in de leeftijdscategorie van 50 tot 80 jaar met een doorgemaakt Cerebrovasculair Accident in Nederland, die zich in de revalidatiefase bevinden. Resultaten Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de energiebehoefte bij een doorgemaakt CVA niet verhoogd is maar de eiwitbehoefte van oudere mensen is wel verhoogd. De aanbeveling die wordt aangegeven in onderzoeken is 1,0-1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. De verhoging van eiwit kan bijdragen aan de preventie en behandeling van sarcopenie. Daarnaast is meer eiwit van belang bij ondervoeding, wel of niet in combinatie met dysfagie. Dierlijk eiwit met name wei-eiwit lijkt een beter effect te hebben op spieraanmaak bij oudere mensen. Hierbij lijkt het aminozuur leucine van belang te zijn. De handknijpkracht lijkt een goede parameter om de spiermassa te kunnen monitoren. Bij veel patiënten die een CVA hebben doorgemaakt wordt een veranderd glucosemetabolisme gezien. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Discussie Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de voeding bij patiënten in de revalidatiefase na het doormaken van een CVA. Er zijn enkele studies van type C meegenomen in het literatuuronderzoek. Op basis van studies van type A1, A2 en B zijn aanbevelingen opgesteld. Het literatuuronderzoek is breed georiënteerd omdat naast de energie-en eiwitbehoefte aandacht besteed is het soort eiwit, ondervoeding, sarcopenie, dysfagie, handknijpkracht en glucosemetabolisme. Conclusie Er kan worden geconcludeerd dat er op dit moment een goed voedingsbeleid is met betrekking tot de eiwitbehoefte, ondervoeding, sarcopenie en dysfagie bij de OsiraGroep locatie Sint Jacob. Dit onderzoek bevestigd het beleid van de diëtist en kan in grote lijnen worden gehandhaafd. Er kunnen een zestal aanbevelingen worden gedaan. De aanbeveling voor de energiebehoefte, de handknijpkracht en glucosemetabolisme zijn nieuwe aanbevelingen, de andere aanbevelingen zijn een bevestiging van het huidige voedingsbeleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk