De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het mogelijke effect van extra eiwitinname op de longfunctie bij kinderen met Cystic Fibrosis

Rechten:

Het mogelijke effect van extra eiwitinname op de longfunctie bij kinderen met Cystic Fibrosis

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: In 2010 werd een studie gestart (studie O1), met als doel: een mogelijk verband vinden tussen een dagelijks verhoogde eiwitinname en de lengtegroei bij een groep kinderen met Cystic Fibrosis (CF). Deze studie werd opgestart op de CF kinderpoli van het Emma Kinderziekenhuis, te Amsterdam. De interventiegroep heeft een jaar lang extra eiwitten van 2,0 gram per kg huidig lichaamsgewicht per dag ingenomen. Uit de studie kwam echter voort, dat een extra dagelijkse inname van gemiddeld 1,6 gram eiwit per kg huidig lichaamsgewicht haalbaar was. Na 3 maanden werd bekeken, of er een significant verband uitkwam, maar dit was (nog) niet te zien. Studie O1 werd gecontinueerd, maar in dit onderzoek werd er nagegaan of er een mogelijk verband was tussen een verhoogde eiwitinname van minimaal 1,6 g/kg/dag bij kinderen met CF, met als mogelijk gevolg een verbetering in de longfunctie. Probleemstelling: ‘’Heeft een verhoogde eiwitinname van minimaal 1,6 g/kg/dag, gedurende 12 maanden, een gunstig effect op de longfunctie bij kinderen met Cystic Fibrosis van 5 t/m 12 jaar?’’ Doel: Het doel van deze studie was onderzoeken, of er een mogelijk verband is tussen een verhoogde eiwitinname van gemiddeld 1,6 g/kg/dag en een verbetering in de longfunctie, gekeken naar de Forced Expiratory Volume in 1 seconde in % van de voorspelde waarde, gecorrigeerd naar leeftijd, lengte, geslacht en ras (FEV1). Methoden & Materialen: De doelgroep van de studie was kinderen van 5 tot en met 12 jaar, allen onder behandeling van de CF kinderpoli van het Emma Kinderziekenhuis. De inclusiecriteria waren: leeftijd 5 tot en met 12 jaar, prepuberale status. De exclusiecriteria waren: huidig gebruik van corticosteroïden bij de selectie van de onderzoeksgroep, chronisch gebruik van corticosteroïden, deelname aan andere onderzoeken en/of minder dan 2 longfunctieonderzoeken in de afgelopen 12 maanden. De interventiegroep werd overgenomen uit studie O1. Er vielen 2 kinderen af na het hanteren van de inclusie- en exclusiecriteria van dit onderzoek. Dit resulteerde in een interventiegroep van 7 kinderen. Bij de selectie van de controlegroep waren van de 29 kinderen 15 kinderen afgevallen in verband met onvoldoende longfunctieonderzoeken, leeftijd, medicatie en/of deelname aan ander onderzoek. Om het verloop van de longfunctie te zien, werd er gekeken naar de FEV1. Bij alle kinderen werd gekeken naar leeftijd, geslacht, afkomst, lengte, gewicht, FVC, BMI, percentiel voor lengte en gewicht en het aantal opnames in de afgelopen 12 maanden. De gegevens werden verwerkt in PASW (SPSS) Statistics 18 door middel van de onafhankelijke t-toets en de gepaarde t-toets. Het significantieniveau was p=<0.05. Resultaten: Er werd geen significant verband gevonden tussen een extra eiwitinname van minimaal 1,6 g/kg/dag en een stijging in de FEV1 over een periode van 12 maanden (p=0.746). Tevens werd er geen significant verband gevonden in de variabelen BMI, FVC, percentiel voor lengte en gewicht, opnames en geslacht. Wel werd er een significant verband aangetoond in beide groepen voor lengte en gewicht (Lengte p=0.021, Gewicht p=0.007). Conclusie & aanbevelingen: Over een periode van 12 maanden werd geen significant verband gevonden tussen de inname van extra eiwitten (minimaal 1,6 g/kg/dag) en een stijging in de FEV1. In de toekomst zou er, zowel op korte als lange termijn onderzoek verricht moeten worden bij een grotere onderzoeksgroep, naar de eiwitbehoefte en de mogelijke positieve relatie tussen eiwit en de FEV1.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk