De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kraakverbod in Amsterdam

Rechten:

Een kraakverbod in Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Wanneer is iets een reportage of een documentaire? De lijn vervaagt en de documentairestijl wordt steeds meer toegepast op nieuwsreportages. Het standpunt van de makers wordt steeds zichtbaarder. Is de journalist tegenwoordig recensent? Dat is onwaarschijnlijk, maar hij staat wel steeds meer op de voorgrond. Steeds minder zendtijd en dus een relatief korte tijd om een item te brengen leiden ertoe dat er steeds vaker een zwart/wit beeld wordt geschetst. De nuance ontbreekt. Het kan ook anders. De wet ‘Kraken en Leegstand’ zorgt voor een algeheel strafrechtelijk kraakverbod. Daarnaast geeft het aan hoe de leegstand kan worden bestreden. Uitvoering van een kraakverbod zal komen te liggen bij gemeenten en politiekorpsen. Zij krijgen hier geen extra geld voor. Als zij streng handhaven dan kost dat ons structureel extra miljoenen per jaar of gaat dat ten koste van de overige diensten van de gemeente en de veiligheid op straat. De georganiseerde krakers zijn vooral studenten. Een gedeelte van hen zal stoppen met kraken als blijkt dat dit hen celstraf op zal leveren of een baan in de toekomst kan kosten. De gewelddadige uitwassen van de kraakbeweging, die zich niet tot het georganiseerde deel rekenen, zullen naar verwachting juist door gaan met kraken. Antikraakbewoners hebben geen huurrechten. De opzegtermijn is twee weken, er zijn onaangekondigde controles en er is soms een verbod om contact op te nemen met de media. Door een kraakverbod worden meer mensen de antikraakbewoning in geduwd. Of antikraakbureaus ook meer opdrachtgevers krijgen als gevolg van het kraakverbod is nog maar de vraag. Bij inbraak of vandalisme aan hun pand kan de eigenaar immers gewoon contact opnemen met de politie. Dit hangt dus samen met de mate waarin er daadwerkelijk zal worden gehandhaafd. De daadwerkelijke leegstand in de vrije huur- en koopsector is nog nooit gemeten. De kantorenmarkt wordt wel scherp gemonitord en daar zit een groot probleem. Landelijk staat 6,8 miljoen vierkante meter leeg, in Amsterdam is dat 1,1 miljoen vierkante meter. In Amsterdam is de leegstand bij sociale huurwoningen 0,6% en bij vrije sector huur- en koopwoningen 1,1%. (Cijfers 2009). Landelijk is het onduidelijk hoeveel mensen wachten op een sociale huurwoning. In Amsterdam waren dat er in 2009 59.594. De stijging in het aantal woningzoekenden is veel forser dan die in het aantal toegewezen woningen. De sociale woningmarkt in Amsterdam zal naar verwachting de komende jaren verder krimpen. Bij strenge handhaving van een kraakverbod verschralen buurten doordat kraakpanden met expressieruimten hun deuren moeten sluiten. De gemeenten nemen het stokje van de krakers over en doen straks alle citybranding. Nieuwe initiatieven komen dan waarschijnlijk moeilijker van de grond. De leegstand neemt toe, de woningvoorraad wordt niet optimaal gebruikt. En dat terwijl de positie van starters op de woningmarkt alleen maar slechter wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk