De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van een vernieuwd schoolplein op de intensiteit van bewegen

Rechten:

De invloed van een vernieuwd schoolplein op de intensiteit van bewegen

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de invloed van speeltoestellen, speelmateriaal en grondmarkeringen op de intensiteit van bewegen. Specifiek op de basisschool de Zevenhoeven bij de leerlingen van groep 6 tot en met 8. De onderzoeksvraag die gesteld wordt luid: Heeft de renovatie van het schoolplein van basisschool de Zevenhoeven (grondmarkeringen, speelmateriaal en speeltoestellen) een positief effect op de intensiteit van bewegen tijdens de pauze? Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van de SOPLAY methode. Deze observatiemethode geeft inzicht, hoe intensief leerlingen bewegen in een bepaalde zone van het schoolplein. Gedurende een week worden twee groepen (testgroep/controlegroep) leerlingen geobserveerd met deze methode. Daarna krijgt de testgroep de beschikking over speelmateriaal, speeltoestellen en grondmarkeringen. In de eindmeting die net als de voormeting ook een week duurt, worden de twee groepen opnieuw geobserveerd. Verwacht wordt dat het aanbieden van speeltoestellen een positief effect heeft, op de intensiteit van bewegen. Daarbij zal wel het gebruik van deze toestellen en speelmateriaal georganiseerd moeten worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat het aanbieden van toestellen en speelmateriaal zonder begeleiding, geen bewezen effect heeft op de intensiteit van bewegen (G. Gardon, 2009). De leerlingen van groep 6 tot en met 8 van de openbare basisschool de Zevenhoeven hebben meegewerkt aan het onderzoek. In totaal waren er 130 leerlingen beschikbaar voor het onderzoek. groep leerlingen bestond uit 65 meisjes en 65 jongens. Uit de resultaten van de voormeting blijkt, dat de testgroep een gemiddelde intensiteit van 0.127 kcal/kg/min heeft en de controle groep 0.128 kcal/kg/min. Dit is intensiever dan wandelen (0.096 kcal.kg/min), maar niet intensief genoeg om actief te bewegen(0.144 kcal/kg/min). Tijdens de eindmeting waarbij de testgroep de beschikking kreeg over speelmateriaal, speeltoestellen en grondmarkeringen, blijkt dat de intensiteit van bewegen significant is afgenomen (p=0.048). Daarbij is ook de testgroep significant gedaald (p=0.326). Er is geen verschil gemeten tussen de groepen onderling. Hieruit kunnen we concluderen dat alleen het aanbieden van speelmateriaal, speeltoestellen en grondmarkeringen, geen aantoonbaar positief effect heeft op de intensiteit van bewegen. Hieruit blijkt wel dat er meerdere factoren een rol spelen bij de intensiteit van bewegen op het schoolplein. Om leerlingen op het schoolplein intensief te laten bewegen is het belangrijk om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om intensief te bewegen. Dit betekent dat elke leerling genoeg ruimte op het plein heeft, dat leerlingen de beschikking hebben over speelmateriaal en dat de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn om buiten te kunnen spelen. Daarnaast is begeleiding op het schoolplein erg belangrijk om actief bewegen te stimuleren en eventuele belemmeringen om te bewegen op te lossen. Uit dit onderzoek is gebleken dat als een schoolplein voldoet aan een aantal van deze voorwaarden dit geen positief effect heeft op de intensiteit van het beweeggedrag van de leerlingen. Waarschijnlijk is dit wel het geval indien aan alle voorwaarden en begeleiding wordt voldaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk